A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) és a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban Szkr.) alapján a 2020. szeptember 1-től szakképzésbe bekapcsolódó diákok az ágazati alapvizsga letétele után szakképzési munkaszerződést (továbbiakban SZMSZ) fognak kötni a duális képzőhellyel.

Az SZMSZ megkötésének feltétele, hogy a duális képzőhelyet előzetesen a gazdasági kamara nyilvántartásba vegye. „A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.” (Szkt. 82. § (2) bekezdése)


A szakképzési törvény 82. § (1) bekezdése írja le, milyen feltételeknek kell eleget tenniük azokat a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek duális képzőhellyé kívánnak válni:

Duális képzőhelyként az a képzőközpont vagy – a szakképző intézmény kivételével – más olyan gazdálkodó szervezet (ideértve a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőt is) vehető nyilvántartásba,

a) amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
b) amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat, c) amelynél az általa vállalt szakma ágazatához kapcsolódó tevékenységet végeznek, és amely az ahhoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
d) amely a 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

 

A  nyilvántartásba vételi eljárást megelőzően többszöri egyeztetést javaslunk a duális tanácsadókkal, akik sablonokat, segédleteket tudnak adni, hogy az alábbi feltételeknek való megfelelés teljes körű legyen.

1. A szakirányú oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a központilag kiadott, adott szakmához tartozó Képzési és kimeneti követelmény határozza meg, melyet az ikk.hu oldalról lehet letölteni.

2. A duális képzőhelynek el kell készítenie a saját képzési programját:

Szkr. 223/A. §

„(1) A szakirányú oktatást a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési program alapján kell megszervezni.
(2) A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelynél való részvétel esetén a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési programot a szakképző intézmény a duális képzőhellyel közösen alakítja ki úgy, hogy az tartalmazza a tananyagelemek oktatásának a szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását, valamint – az Szkt. 60. § (1) bekezdése szerint – a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait."

A képzési program elkészítését megelőzően a leendő duális képzőhelynek egyeztetnie kell a szakképző intézménnyel arról, hogy mely tantárgyak oktatását és milyen óraszámban tudja majd megvalósítani, majd ez alapján tudja a saját képzési programját elkészíteni, melyet a nyilvántartásba vételi eljárás során az eljáró szakértők ellenőriznek.
A képzési program elkészítéséhez az adott szakmához tartozó, központilag kiadott dokumentumokat kell használni: 
- Képzési és kimeneti követelmények
A képzési program elkészítéséhez rendelkezésre áll egy sablon dokumentum. (lásd: csatolt melléklet)

3. A duális képzőhely gyakorlati oktatójára vonatkozó feltételeket az Szkr. 242. §-a fogalmazza meg:
„(1) A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki
a) cselekvőképes,
b) nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
c) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
d) kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.
(2) Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga-letétel alól az, aki
a) szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
b) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
ba) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
bb) felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
bc) - az egészségügyi ágazat tekintetében - egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
c) a hatvanadik életévét betöltötte.”

4. A duális képzőhelynek minőségirányítási rendszert kell működtetnie, melyhez a gazdasági kamara által kidolgozott minőségirányítási rendszert (KAMSZER) is lehet alkalmazni. (lásd: csatolt melléklet)

A nyilvántartásba vételi eljárást megelőzően a leendő duális képzőhelynek kérelmet kell benyújtania, melyben kéri az eljárás lefolytatását.
Szkr. 245. § (1) „A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarának kell benyújtani.”
(lásd: csatolt melléklet)

 

Kérdéseikkel kérjük, keressék duális képzési tanácsadóinkat:

Fazekas Tibor 70/4420532 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Huber Béla 70/9301803 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kántorné Arany Ágota 70/9334783 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kapás Eszter 70/3200479 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Konfár-Szabó Beáta 70/9384751 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pappné Bense Judit 70/7028438 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rendezvénynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Várható események

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2