Beérett az alapítók munkájának gyümölcse - 25 éves a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
(1994. november 5. - 2019. november 5.)

1994. november 5-ei alapítással, megyei bírósági bejegyzéssel jött létre a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely két hónap múlva, a következő év első napján megkezdte működését. Mindmáig a köztestület legfőbb jellemzője, hogy szolgáltat, s hogy a térség valamennyi vállalkozását képes segíteni.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Gróf Széchenyi István megfogalmazása adta a kezdő lendületet. Kétségtelen, hogy nem volt könnyű az akkor kis- és közepes vállalkozások, valamint a kényszervállalkozások körében felismertetni az önszerveződés lehetőségét és erejét. Kitartó munka kellett az érdekképviselet kialakításához.

Hamar beindítottuk tanácsadó szolgálatunkat jogi, munkaegészségügyi, vám- és külkereskedelmi, kereskedelemfejlesztési területeken és üzleti ajánlatokat közvetítettünk. Információszolgáltatással, oktatással, szakmai utak szervezésével, hazai és külföldi kiállítások rendezésével, konferenciákkal segítettük a vállalkozásokat, akik közül különös figyelmet szenteltünk a tőkehiánnyal küzdő, kezdő vállalkozásoknak.

Az 1995 és 2000 közötti kötelező tagság idején kiépítettük a megyei ügyfélszolgálati hálózatot, vagyis irodát nyitottunk Kalocsán, Baján, Kiskunhalason és Kiskőrösön. A „Közel a vállalkozásokhoz!” kamarai célt így meg is valósítottuk, hiszen ezzel a megye nagyvárosaiban egységesen elérhetők lettek a legfontosabb szolgáltatások.

Működésünk második évében kezdtük el a mesterképzést és vizsgáztatást, hogy közvetve mi is gondoskodjunk a korszerű szakmai utánpótlásról. Köztudott, hogy a szakmák társadalmi presztízsének növeléséért, a szakmatanulás népszerűsítéséért komoly erőfeszítéseket tesznek kollégáink. Pályaorientációs tanácsadók segítik a pályaválasztás előtt álló diákokat, szüleiket és a gyermekeket tanító tanárokat. A diákok üzemlátogatásokon vehetnek részt, nyaranta SZAKI táborokban ismerkedhetnek a szakmákkal kamaránk jóvoltából.

A köztestület fejlődési folyamatának egyik fontos lépcsőfoka volt, hogy 1997-ben az országban elsőként kezdtük meg idegenforgalmi tagjainknak minősítését.

A külkapcsolatok erősödése és a mind több szakmai fórum megszervezése, lebonyolítása jellemezte a következő éveket.

Az üzleti élet első bálját 1998-ban rendeztük meg, hogy a szórakozás legigényesebb formája is adjon egyfajta lehetőséget a vállalkozások képviselőinek az egymás közötti kapcsolatok erősítésére. Azóta ezek a két évente megrendezésre kerülő jótékonysági estélyek a kecskeméti társasági életben számon tartott alkalmak.

Az ezredforduló időszakában kamaránk is kivette a részét az európai integrációs folyamatból. Hét éven át tartó előadássorozattal készítette fel a megye vállalkozásait az európai uniós csatlakozásra. A szemináriumokon összesen mintegy kétezren vettek részt.

Mérföldkőnek számít a Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 1999-es megalakulása. A szervezet ez idáig a kamara mellett működött, 2019 őszétől pedig immár szerves része. A testület a fogyasztók és a vállalkozások közötti jogviták gyors, bíróságon kívüli rendezését hivatott szolgálni.

Éppen húsz éve annak, hogy saját székházba, Kecskeméten az Árpád krt. 4. szám alá költöztünk, s azóta folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalkozások valamennyi fórumon és a legtöbb igényt kielégítő módon jussanak első kézből a fontos gazdasági információkhoz. Csakhamar el is készült az oktató- és konferenciaterem, valamint a klubhelyiség.

2002. augusztus 28. Ezen a napon vette kezdetét a Széchenyi Hitelkártya igénylésével kapcsolatos ügyintézés. A termék forgalmazása azóta is kiemelt jelentőséggel bír.

A kezdetek óta rendszeresen megszervezett fogyasztóvédelmi fórumokat komoly érdeklődés kíséri. A kereskedők és vendéglátók igénye ugyanis, hogy a velük szemben támasztott, aktuális jogszabályi követelményekről a kamara közreműködésével lehessen tájékozódni.

Visszaemlékezve a negyed évszázadra, elmondhatjuk, hogy már a 2000-es évek elején tendencia volt, hogy az erősödő vállalkozások egy része a külföldi nyitást fontolgatta. Éppen ezért kamaránk konferenciákat szervezve juttatta jól hasznosítható információkhoz a főként németországi cégalapítás iránt érdeklődőket.

„Az 50 leg…” Ezzel a címmel jelent meg először a kamara és az adóhatóság közös munkája eredményeként az a kötet, amely a megye gazdaságát mutatja be a legjobban teljesítő vállalkozások adatainak tükrében. Ma már így ismerjük a kiadványt: TOP 100 – Bács-Kiskun megye gazdasága.

Summázva a mögöttünk hagyott éveket, kijelenthetjük, hogy a kezdetektől négy fő pilléren nyugszik kamaránk tevékenysége: az erős szakmaiság, a gazdaság szereplőinek mind szélesebb körű bevonása, a vállalkozói érdekek markáns képviselete, valamint a hatékony kommunikáció. A jövőben is ezeken a fundamentumokon képzeljük el a fejlődés folyamatát.

Egy „csapatmunka” a miénk. Kizárólag a vállalkozásokkal együtt érhettük el a negyed évszázad alatt, hogy az ország 23 területi kereskedelmi és iparkamarája közül a legjobbak, a legnagyobbak közé emelkedjünk.

Köszönjük a bizalmat, amit a jövőben is szeretnénk megszolgálni! 


A jelenleg közel 1500 önkéntes tagot  és 30.000 regisztrált vállalkozást számláló megyei kamaránk 1995. január elsejével kezdte meg működését, akkor még kötelező tagsággal, amely 2000. november elsejével módosult önkéntes jellegűvé. 2012. január 1-jét követően az ipar, a kereskedelem és a kézműves tevékenységet végző vállalkozások kötelező regisztrációjával már több mint harmincezer vállalkozás általános gazdasági érdekeit képviseljük.

p1030612 resize2

Kamaránk nem szakmai érdekképviseleti szerv, hanem a gazdaság szereplőinek, a vállalkozásoknak, a kamarai ágazatok szerinti általános érdekképviseletét látja el. Tevékenységünket az általános önkormányzati elv alapján történő működés jellemzi.

Feladatunk kettős: kiteljesedő közjogi feladataink révén a gazdasági szabályozás egy részének átvétele és működtetése, másrészt a tagjaink és a regisztrált vállalkozások részére széleskörű szolgáltatások nyújtása.

Céljainkat csak akkor tudjuk elérni, ha tagjaink aktívan részt vállalnak a kamarai munkában kezdeményezéseikkel, ötleteikkel, kérdéseikkel, a kamarával szemben megfogalmazott igényeikkel.

 

 

Elnöki gondolatok
Gaál József
A Kamara maga a vállalkozói tagság, értük és általunk működik a szervezet.
 
Napjainkban számos olyan intézmény működik, amely a vállalkozások nevében és érdekében fejti ki tevékenységét, azonos célokat tűz maga elé, és működését hitelesen vagy kevésbé hitelesen, elismeréssel vagy csupán önigazolással végzi.
Sokan még nem ismerték fel, hogy összefogással, együttgondolkodással, közös cselekvéssel hosszútávon sokkal nagyobb sikerek érhetők el, mint magányos szélmalomharcokkal.
 
Éppen ezért tartja a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb hivatásának, hogy önkormányzati elven alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, óvja az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, ellássa a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítését.
 
Célunk az is, hogy a kamara a mindenkori kormány nélkülözhetetlen partnerévé váljon, és a gazdaság szereplői, tagjaink továbbra is érezzék jelentőségét és a gazdaság fejlesztésében betöltött fontos szerepét.
Azt valljuk, hogy csak azok az intézmények maradnak fenn tartósan és érnek el kimagasló teljesítményeket, amelyek jól szervezettek, megfelelő személyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkeznek.
 
Eddigi munkánk, elért eredményeink, tekintélyes tagságunk és kiváló munkatársaink – egyre inkább – abban erősítenek bennünket, hogy létünket, működésünket, szolgáltatásainkat a kor fejlődésével és követelményeivel lépést tartva kell magasabb színvonalra emelnünk.
Hisszük, hogy a pozitív változások eredményeként a kamara tekintélye tovább növekszik, ereje ezután is a tagok összefogásában, kitartásában rejlik.
 
Továbbra is magunk közé várunk, igen nagyra becsülünk minden olyan vállalkozást, amely a rohamosan változó gazdasági körülmények között is fenn akar maradni, állandó alkalmazkodási kényszer mellett is képes működni.
 
Gaál József
elnök

Rendezvénynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2