A 2021. évi nyári összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók

A régi – szakgimnáziumi – ágazati képzésben részt vevő, jelenleg 10. és 11. évfolyamos tanulóknak a kerettanterv szerint nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 125. § (3) bekezdése szerint felmenő rendszerben a szakgimnáziumi tanulók még együttműködési megállapodás keretében tölthetik a nyári összegfüggő gyakorlatukat. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az együttműködési megállapodás a képzőhely és az iskola között jön létre, és a képzőhely szerinti területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

Szkt. 125.§ (3) bekezdése:

„A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében - a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló kivételével - az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Szkt.) és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a tanuló tanulmányai befejezésére,
b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
d) a tanuló juttatásaira.”

 

A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló részére akkor, ha együttműködési megállapodással foglalkoztatja, tehát a nappali rendszerű oktatásban részt vevők esetén az összefüggő szakmai gyakorlat idejére.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás (továbbiakban EM) alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő gyakorlat (továbbiakban ÖGY) időtartamára a minimálbér tizenöt százalékának 1,3-szerese, azaz 19,5% azaz, 2021-ben 32.643,-Ft/hó összeget kell fizetni. (szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény - Szt. 63. § (1) b), 65. §)
Az EM alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az ÖGY-on töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének 1/4 része, mely 2021-ben 8.161,-Ft/tanuló/hét.

További fontos tudnivalók:
- A gyakorlati képzésen EM-el részt vevő tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést, készpénzben kifizethető.
- A tanulót nem kell a NAV-hoz bejelenteni és biztosítottá sem válik (1997. évi LXXX. Tbj. tv. 5.§ (1) c)
- Szja 1. melléklet 4.11. pontja alapján adómentes juttatás. (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1. Sz. melléklet Az adómentes bevételekről 4.11.)
- Ha a tanuló a kerettantervben előírt ÖGY óraszámának 20%-át maghaladóan hiányzik, nem teljesíti gyakorlatát, úgy a tanévet meg kell ismételnie. (140 óra esetén ez 28 óra, ebből 7 óra lehet igazolatlan.) Az igazolatlan mulasztást augusztus 31-ig pótolni kell.
- Az EM-ben meghatározott gyakorlat kezdete és vége időtartamon kívül eső gyakorlati napokra a tanulónak nem jár juttatás (pl. hiányzást pótol).

 

A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5%-a (a továbbiakban: bruttó kötelezettség) (Szkt. 107. §)

A bruttó kötelezettség csökkenthető:
- a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és – a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként,
- hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az egynapi mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összegével.
Az adókedvezményt kizárólag az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötött. A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adóvisszaigénylés keretében érvényesíthető.

Ebből következően a hatályos rendelkezéseket figyelembe véve az együttműködési megállapodás után 2021-ben NEM LEHET adókedvezményt elszámolni.

Rendezvénynaptár

Április 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2