Megkezdődött a szálláshelyek bekötése a közös adatbázisba

A Kormány 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelete határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának szabályait. A rendelet 2019. január 1-jén lépett hatályba.

A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.
A szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül kötelező a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációját elvégezni.
A regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is – a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni
A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően. A felhasználó jogosult a napi adatszolgáltatás benyújtására, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus üzeneteinek fogadására.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte, b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adószáma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-szolgáltató adószámával.
A regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a területileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő regisztráció megszüntetése
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-regisztrációt megszünteti, ha a szálláshely-szolgáltató a tevékenység gyakorlására nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató megszűnt.

Az előző bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében foglalt adatok kezelésére az (1) bekezdés szerinti időponttól számított 10 évig jogosult.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy (a továbbiakban: önkormányzati felhasználóként belépő felhasználó) a regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.

Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshelyszolgáltatók által elérhető, önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket megtekinthetik.
A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény alapján az adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, mely együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák az adatszolgáltatás tartalmi, műszaki követelményeit.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyilvánosságra hozni.

Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker. kr.) 4. § (1) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. június 1-je és 2019. június 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. július 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2019. július 1-je, illetve első alkalommal 2019. július 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

(2) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. § (2) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. október 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2019. október 1-je, illetve első alkalommal 2019. október 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

(3) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. § (3)–(6) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja meg:

a szálláshely-szolgáltató
a) neve,
b) adószáma,
c) statisztikai számjele,
d) statisztikai főtevékenysége,
e) székhelye,
f) levelezési címe,
g) telefonszáma,
h) elektronikus levelezési címe,
i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.


Rendezvénynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2