A villanyszerelők bejelentési és nyilvántartási kötelezettségéről

Nagy sajtóvisszhangot kapott az a közelmúltban megjelent MTI hír, amely a villanyszerelők számára előírt bejelentési kötelezettségről szól. A kormányrendelet átolvasása után kijelenthető, hogy nem eszik olyan forrón a kását.

Be kell jelenteni a villaszerelési tevékenységet a műszaki biztonsági hatóságnál szeptembertől, a tevékenység végzőinek számos feltételnek kell megfelelniük.
A Magyar Közlöny 2017. évi 123. számában megjelent rendelet pontos értelmezése segít megérteni, hogy kire is vonatkozik a villanyszerelői bejelentés kötelezettsége. A jogszabály a csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, saját beruházás keretében történő csatlakozás során végzett tevékenységet említi. Hogy ez pontosan mit takar, nem egyértelmű – feltételezhető, hogy nem a felhasználói oldalon végzett munkára utal, így a villanyszerelők jelentős része ki is kerülhet az érintettek köréből. 
Ameddig az érintett hatóság pontos válaszát megkapjuk, álljon itt a szóban forgó 219/2017. (VII. 31.) Kormányhatározat a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról.

219/2017. (VII. 31.)A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. S (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1.§
E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat. 
2.§
(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. 
(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki 
rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel, rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. (3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel. 
(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő) nyilvántartást vezet. 
(5) A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni. 
3.§
(1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha 
a villanyszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek, a villanyszerelő jogerös bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 19.9. pont e) vagy h) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában, a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította, a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést, a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította. (2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a villanyszerelőt, ha az elhalálozott. 
(3) A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja. 
A rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Rendezvénynaptár

Október 2017
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kamarai Videók

Legolvasottabbak

Új Széchenyi terv - banner

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó