A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Fogyasztóvédelmi Osztályának tájékoztatása szerint 2017. január 1. napján lépett hatályba a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely teljes egészében átalakította a fogyasztóvédelem intézményrendszerét: a fogyasztóvédelmi feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a járási hivatalok látják el a jogszabályban rögzített hatáskörmegosztás alapján. Az alábbiakban részletesen is olvashat a változásokról.

2017. január 1. napjával a fogyasztóvédelem intézményrendszere átalakuláson ment keresztül, melynek célja a közfeladatok hatékonyabb, a fogyasztókhoz minél közelebbi ellátásának biztosítása volt. Az átalakulás eredményeként a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot is. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Fentiekre tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya megyei szintről teljes egészében átkerült járási szintre, így a fogyasztóvédelmi feladatokat a megyében működő 11 járás látja el a következők szerint:

A Korm. rendelet értelmében a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalt jelölte ki. A Korm. rendelet azonban rögzíti azon kiemelt ügycsoportokat, amelyek tekintetében kizárólag a megyeszékhely szerinti járási hivatal járhat el.

Mindezek alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal (Kecskeméti Járási Hivatal) speciális, kettős hatáskörrel rendelkezik: egyrészről általános fogyasztóvédelmi hatóságként (járási hivatalként) eljár a kecskeméti járás területén, másrészről megyeszékhely szerinti járási hivatalként a kijelölt ügycsoportok tekintetében Bács-Kiskun megye egész területére kiterjedően jár el.

Fentiekre tekintettel nem minden járási hivatal jár el valamennyi fogyasztóvédelmi tárgyú ügyben, hanem bizonyos ügykörökben kizárólag a megyeszékhely szerinti járási hivatal rendelkezik hatáskörrel (pl.: online értékesítés, elektronikus hírközlés, közüzemi szolgáltatók, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, gazdasági reklámtevékenység, piacfelügyelet, stb.).

A fentieken túlmenő ügyekben a (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalok rendelkeznek hatáskörrel (pl.: árfeltüntetés, minőségi kifogások kezelése, szavatosság, jótállás, általános kereskedelmi feltételek, fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel való kiszolgálása, stb.).

A vonatkozó jogszabály szövege megtalálható az alábbi weboldalon.

 

 

 

Az 5.000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: március 31.
Bankszámlaszám: 10915008-00000009-21320005
Kérjük, hogy vállalkozásának adatait a kamreg.hu oldalon ellenőrizze!
Email címét feltétlenül rögzítse!

Rendezvénynaptár

Március 2017
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kapcsolódó cikkek

Várható események

tamop234

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók