Magyarországon elsődlegesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felelős a piacfelügyeleti tevékenység ellátásáért, melynek okán a fővárosi és a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályaival együtt ellenőrzi a fogyasztási cikkek biztonságosságát és megfelelőségét. Ennek keretében többek között górcső alá kerül a játékok biztonságosságának vizsgálata, tekintettel arra, hogy a felmerülő biztonsági kockázatok erősen kiszolgáltatott fogyasztói csoportot, a gyermekeket érintik. A termékkör folyamatos ellenőrzése hátterében áll az is, hogy a hazai piacon még mindig jelentős a veszélyes termékek száma, mely az állandóan megújuló kínálatnak tudható be.

 

A Hatóság célja, a nem biztonságos játékok kereskedelmi forgalomból való kiszűrése, illetve a RAPEX rendszerben szereplő veszélyes játékok felkutatása. Emellett pedig kiemelt szerep jut a jogellenes forgalmazás feltárására, különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira.

A gyermekjátékok forgalomba hozatala és forgalmazásának körülményei kapcsán a Hivatal az alábbiakra hívja fel a vállalkozások figyelmét:

 

Játékokon feltüntetendő jelölések, adatok, információk:

A gyártó köteles a terméket azonosító jelöléssel ellátni, mely lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely alapján a termék pontosan beazonosítható. A gyártó köteles feltüntetni a játékon – ha ez nem lehetséges, akkor a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján – a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. A gyártó neve, címe mellett az importőr nevét és címét is szerepeltetni kell, amennyiben a termék EU-n kívüli országból származik (kizárólag a 2011. november 4. napja után forgalomba hozott játékok esetében).

A játékkal kapcsolatos figyelmeztetéseket a játékon, a játékon feltüntetett címkén vagy a csomagoláson, és szükség esetén a játékhoz mellékelt használati utasításon jól láthatóan kell feltüntetni. A figyelmeztető szöveg előtt értelemszerűen fel kell tüntetni a „Figyelmeztetés” vagy „Figyelmeztetések” szót. A játék megvásárlására irányuló döntést meghatározó figyelmeztetéseket a fogyasztói csomagoláson kell feltüntetni, vagy más módon a fogyasztók részére jól láthatón és olvashatón kell a játékon feltüntetni. A figyelmeztetéseket magyar nyelven kell megadni.

Játékot csak a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően lehet forgalomba hozni. A játékok megfelelőségértékelése során a gyártó két megfelelőségértékelési eljárás közül választhat a meghatározott követelményeknek való megfelelés igazolása céljából:

 • Amennyiben a gyártó alkalmazta a honosított harmonizált szabványokat, akkor a játékon belső gyártásellenőrzési megfelelőségértékelési eljárást kell elvégeznie.

Ez esetben a gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy a játék megfelel a vonatkozó követelményeknek, továbbá összeállítja és megőrzi a műszaki dokumentációt.

 • Amennyiben nem léteznek honosított harmonizált szabványok, vagy ha léteznek, de a gyártó nem vagy csak részben alkalmazta őket, vagy a vonatkozó honosított harmonizált szabványokat vagy azok valamelyikét korlátozással tették közzé, továbbá ha a gyártó úgy véli, hogy a játék természete, kialakítása, felépítése vagy célja szükségessé teszi a harmadik fél általi ellenőrzést, akkor a játékon EK-típusvizsgálatot kell elvégeznie.

Az EK-típusvizsgálat elvégzéséről a bejelentett szervezet EK-típusvizsgálati bizonyítványt állít ki, amelynek megalapozottságát 5 évente köteles felülvizsgálni.

A játékok csak a megfelelőségi jelölés feltüntetését követően hozhatóak forgalomba. A jelölés azt jelenti, hogy a megfelelőségértékelési eljárást elvégezték, és a termék megfelel az előírásoknak. A megfelelőségi jelölést a játékon jól láthatóan, olvashatóan és maradandóan kell feltüntetni, amennyiben ez a játékon nem lehetséges maradandóan a csomagoláson, a játékot kísérő címkén kell feltüntetni. Kisméretű és kisméretű részekből álló játékok esetében a címkén vagy a játékhoz tartozó tájékoztatón is fel lehet tüntetni.

A gyártó a termék forgalomba hozatalát követően a műszaki dokumentációt és az EK-megfelelőségi nyilatkozatot 10 évig köteles megőrizni, elérhetővé tenni azt a piacfelügyeleti hatóság számára.

 

Termékbiztonsággal összefüggésben vizsgált paraméterek:

A csecsemőknek szánt játékok biztonsági követelményei a legszigorúbbak, figyelembe veszik a babák eltérő élettani tulajdonságait, például azt, hogy mindent a szájukba vesznek, elsődlegesen tapintással, ízleléssel ismerkednek a világgal. A nem megfelelő szilárdságú és kialakítású, vagy a nem megfelelő anyag összetételű termékek balesetet okozhatnak, illetve egészségkárosító hatásúak lehetnek.

A festett fajátékok festékében előfordulhatnak különböző nehézfémek, amelyek a gyermek szervezetébe jutva káros folyamatokat indíthatnak el.

A 36 hónap alatti gyermekek részére készült fajátékokról esetlegesen leváló kisalkatrészek lenyelése, illetve belélegzése fulladást okozhat.

Mágneses játékok esetében a nagy mágneses fluxus-indexű mágnesek jelenthetnek kockázatot (amennyiben azok, vagy darabjaik letörhetőek), ha a gyermek azokat lenyeli, a belekbe jutva 2 darab mágnes összetapadhat, így annak elzáródását, perforációját okozhatják.

A játék babakocsi nem csukódhat össze a gyermek súlya alatt, a rendeltetésszerű használat során nem szorulhat be a gyermek keze, feje a játék valamely részébe, továbbá nem lehetnek rajta az anyagmegmunkálás hiányosságából adódó éles élek, amelyek felsérthetik a gyermek kezét.

A hangot kibocsátó, akusztikus játékok esetében a kibocsátott hang túl nagy hangnyomásszintje miatt kisebb-nagyobb mértékű halláskárosodás következhet be, amennyiben a gyermek füléhez közel tartja a játékot.

Lövedékes játékoknál többféle kockázat is felmerülhet, egyrészt a túl nagy energiával kilőtt lövedék a másik gyereket szemen találva súlyos szemsérülést okozhat, illetve tapadókorongos lövedék esetén, ha a korong túl könnyen lehúzható a szárról, akkor a kisgyermek szájába kerülve fulladást okozhat.

A játékcikkek közül a játékbabák vagy babaszettek és a műanyag állatfigurák jellemzően puha, lágy műanyagrészt is tartalmaznak, vagy teljes egészében abból készülnek. Ezen termékek esetén az egészségre ártalmas, tiltott ftálsav-észter lágyítószer tartalom jelenthet súlyos kockázatot, amennyiben a kisgyermek a szájába veszi a terméket, mert annak anyagából ezek a veszélyes vegyületek a nyállal kioldódhatnak, és a szervezetébe juthatnak.

A laboratóriumi vizsgálatok eredményei:

Az idei évben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya által mintavételezett termékek esetében a tiltott ftálsav-észter típusú lágyítószer-tartalomra vonatkozóan igen magas, 50%-os volt a kifogásolási arány.

Erre példa az alábbi Dinosaur World Tyrannosaurus márkájú, XYF01 azonosító jelölésű, 6 955255 214549 vonalkódú dinoszaurusz karom megnevezésű, műanyag játék, mely a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumában elvégzett vizsgálatok alapján nem felel meg a termékbiztonsági követelményeknek: A dinoszaurusz karomból játék közben egészségre ártalmas ftalát lágyító kerülhet a gyermek szervezetébe. Figyelembe véve a gyermekek szokásos viselkedését, a játék előrelátható használata során fennáll az egészségkárosodás súlyos kockázata.

A fenti termék forgalomból való kivonását, visszahívását az illetékes kormányhivatalok elrendelték. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, a vételár visszatérítését kérve.

 

A gazdasági szereplők kötelezettségei:

Gyártó:

 • csak biztonságos játékot hozhat forgalomba;
 • megfelelőségértéklelési eljárás lefolytatása, műszaki dokumentáció és megfelelőségi dokumentáció elkészítése;
 • az előírt jelölések feltüntetetése;
 • biztonsági tájékoztató magyar nyelven történő elkészítése és rendelkezésre bocsátása;
 • gyártó neve, kereskedelmi neve vagy védjegye és címe;
 • EK-megfelelőségi nyilatkozat és műszaki dokumentáció megőrzése (10 év).

Importőr:

 • csak biztonságos játékot hozhat forgalomba;
 • megfelelőségértéklelést lefolytatták-e, műszaki dokumentáció, megfelelőségi dokumentáció rendelkezésre áll-e;
 • az előírt jelöléseket feltüntették-e;
 • biztonsági tájékoztató magyar nyelven rendelkezésre áll-e;
 • importőr neve, kereskedelmi neve vagy védjegye és címe.
 • EK-megfelelőségi nyilatkozat és műszaki dokumentáció megőrzése (10 év).

Forgalmazó:

 • csak biztonságos játékot forgalmazhat;
 • megfelelőségértéklelést lefolytatták-e, megfelelőségi dokumentáció rendelkezésre áll-e;
 • az előírt jelöléseket feltüntették-e;
 • biztonsági tájékoztató magyar nyelven rendelkezésre áll-e.


 

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó