Szakképzési munkabér alapján járó munkabér 2022-től

Szakképzési munkaszerződéssel történő tanulói foglalkoztatás esetén a tanuló, illetve képzésben résztvevő munkabérre jogosult.
2021. december 28-án megjelent 800/2021 (XII. 28.) Korm. rendelet 2022. január 1-től módosítja a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) 253. § (1) bekezdését, így a munkabér összege havonta 100.000 Ft – 168.000 Ft között kell, hogy legyen.


Azokat a 2021. évben megkötött szakképzési munkaszerződéseket, melyekben a munkabér mértékét forintban határozták meg, 2022. január 1-től módosítani nem kell.

Szkr. 253. § (1)
„A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege - a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely megállapodása alapján - a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, de legfeljebb annak százhatvannyolc százaléka”

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 85. §-a szabályozza, hogy

- a munkabért átutalással, a tárgyhót követő 10. napig kell teljesíteni
- a tanulót/képzésben résztvevőt azok az egyéb juttatások is megilletik, melyeket az azonos munkakörben foglalkoztatottak részére is biztosít a munkáltató
- a munkabér a szakképzési munkaszerződés hatálybalépésének napjától a teljes hónapra megilleti a tanulót/képzésben résztvevőt, ha hónap közben jön létre vagy szűnik meg az SZMSZ, akkor az időarányos rész illeti meg
- a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül, a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

Fontos, hogy a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az Szkt. 85. §-ában meghatározott juttatásait a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

 

Forrás:

2019. évi LXXX. törvény [ Szakképzési tv. (új) ]

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.)

 


logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2