Felnőttképzési jogviszonyban lévő képzésben résztvevők munkabére és az önköltség érvényesítése

Hatályos 2023.07.31-ig

Az iskolarendszerű felnőttképzésben résztvevők szakképzési munkaszerződéssel - illetve kifutó rendszerben tanulószerződéssel - történő foglalkoztatása esetén a tanulói juttatás illetve munkabér mértékének, továbbá a gazdálkodó szervezet önköltségének érvényesítése vonatkozásában a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) és a végrehajtásáról szóló 12/2020. kormányrendeletben (továbbiakban: Szkr.) 2021. július 1-től hatályos és 2021. szeptember 1-től hatályba lépő változások is történtek.

 

1. Szkt. 107. § (3a) bekezdése hatályos 2021.07.01-től:
"A (2) és (3) bekezdéstől eltérően a bruttó kötelezettség a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti összeg ötven százalékával csökkenthető, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy."

Az Szkt. 128. §-ának 2021. július 1-jén hatályba lépett új (5a) bekezdése kimondja, hogy a törvény 107. § (3a) bekezdését (a más munkáltató munkavállalójának szakirányú oktatása során igénybe vehető normatíva 50%-os csökkentése) kizárólag a törvénymódosítás hatálybalépését követően kötött szakképzési munkaszerződések tekintetében kell alkalmazni. Azaz az 50%-os normatíva csak a 2021. július 1. után kötött szakképzési munkaszerződésekre vonatkozik, az az előtt megkötöttekre nem.

2. A más munkáltató munkavállalójának szakirányú oktatása során igénybe vehető 50%-os normatívát kizárólag a 2021. július 1-jét követően kötött szakképzési munkaszerződések tekintetében kell alkalmazni. Ezzel összhangban változik a juttatásfizetés (munkabér és egyéb juttatás) mértéke is a törvény 107. §-ának (3a) bekezdésében meghatározott esetben.

Szkr. 253. § (4) bekezdése hatályos 2021.09.01-től:
"Az Szkt. 107. § (3a) bekezdése szerinti esetben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott juttatást a bruttó köte lezettség csökkentésére előírt százalékos mértékkel arányban kell alkalmazni."

Amennyiben egy duális képzőhely olyan képzésben részt vevővel köt 2021. július 1-jét követően szakképzési munkaszerződést, aki egy, a duális képzőhelytől eltérő foglalkoztatóval áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, és ez a szakképzési munkaszerződés hatályba is lép (azaz megkezdődik a képzés), a 2021. augusztus 31-éig tartó időszakban a bruttó kötelezettséget már csak 50%-os mértékkel csökkentheti. Ugyanakkor a juttatások tekintetében ezen időszakban még a korábbi szabályok vonatkoznak rá (azaz 100%-ot fizet). Az Szkr. 253. § (4) bekezdése 2021. szeptember 1-jétől viszont összhangba hozza a 2021. szeptember 1-től hatályba lépő szakképzési munkaszerződések és a gazdálkodó önköltség arányosítását.

SZMSZ ésTSZ felnőttképzési jogviszonyban,
ha a duális képzőhelytől eltérő foglalkoztatóval áll jogviszonyban (azaz más munkáltatónál van munkaviszonya)

 

Szakképzési munkaszerződés és
tanulószerződés hatályba lépése
Tanulói munkabér mértéke Gazdálkodói önköltség mértéke
2021. július 1. előtt 100 % 100 %
2021. július 1 - augusztus 31. között 100 % 50 %
2021. szeptember 1-től 50 % 50 %

 

 

FONTOS!

Az Szkt. 128. § (5) bekezdés bb) pontja értelmében „a 104-108. § alkalmazásában szakirányú oktatás alatt a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést, szakma alatt régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt a régi Szkt. szerinti tanulószerződést kell érteni.”

Mindez azt jelenti, hogy:
• estis felnőtt tanulószerződése esetén, amennyiben saját munkáltatójával köti, teljes normatíva jár, amennyiben nem saját munkáltatójával, akkor csak 50%-os normatíva.
• felnőttképzési jogviszonyban álló, saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződés esetén teljes normatíva jár,
• felnőttképzési jogviszonyban álló, nem saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződés esetén a teljes normatíva 50%-a jár.


Rendezvénynaptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2