Végzős tanulók tanulószerződéssel kapcsolatos tudnivalói

A tanulószerződéses tanulókra vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Régi Szakképzési törvény) rendelkezéseit kell figyelembe venni:
„49. § (1) A tanulószerződés megszűnik
a) ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján”

Tehát azok a tanulók, akik a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesznek, a vizsgadokumentum (sikeres vizsga esetén a bizonyítvány, sikertelen vizsga esetén a törzslapkivonat) kiállításának napjáig rendelkeznek hatályos tanulószerződéssel, addig a napig jár nekik a juttatás és a gazdálkodó szervezet is addig a napig jogosult az önköltség érvényesítésére.

 

Fontos tudni, hogy a végzős évfolyamra járó tanulóknak az utolsó iskolai napja 2021. április 30. volt, tehát május-június hónapokra vonatkozóan már nincs iskolai oktatási napjuk és így minden május-júniusi munkanapra – ameddig a tanulószerződés hatályos – a duális képzőhely érvényesíteni tudja az adókedvezményét.

Amennyiben a tanuló sikeresen zárja a tanulmányait, azaz vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.
Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
Ebben az esetben a tanuló számára a 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget, mely sem javító-, sem pótlóvizsgának nem minősül, tehát a tanulószerződés – módosítást követően – továbbra is hatályos maradhat, ekkor a tanulónak jár a juttatás és a gazdálkodó szervezet is érvényesítheti az adókedvezményt.

Abban az esetben, ha a tanuló nem teljesítette az utolsó évfolyam követelményeit, nem bocsátható vizsgára, augusztusban javító vizsgát tehet.
Ekkor a tanulószerződést módosítani lehet és sikeres javítóvizsgát követően szintén a 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszaka lesz az első, tanulmányokat követő vizsgája a tanulónak.

Amennyiben a diákot évfolyamismétlésre kötelezik, úgy a tanulószerződésének a módosítását várható befejezés tekintetében 2022. június 30-ra kell megjelölni, a 2021. szeptemberétől járó juttatásának mértéke pedig 50%-ra fog csökkenni.

 


Rendezvénynaptár

June 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2