Melyik jogszabály írja elő a kötelező kamarai regisztrációt?
2011. decemberében módosult a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXL. törvény, amely 2012. január 1-jétől bevezette a kötelező kamarai nyilvántartást. A kamarai hozzájárulás fizetésének részletes szabályait az országos gazdasági kamara alapszabálya határozza meg.


Kinek kell regisztrálnia?

Minden 2012. január 1-jén működő gazdálkodó szervezetnek és egyéni vállalkozónak, akinek a fő tevékenységi köre kereskedelem, ipar, vagy szolgáltatás területére vonatkozik regisztrálni kell magát a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. Az újonnan induló gazdálkodó szervezeteknek a cégjegyzékbe való bejegyzésüket, az egyéni vállalkozóknak a nyilvántartásba vételüket követő 5 munkanapon belül kell a kamarai regisztrációt megtenni.

Hogyan kell regisztrálni?
A kamara honlapján a www.bkmkik.hu oldalon található on-line szoftver elérésével elektronikusan, vagy a papír alapú MKIK 02 formanyomtatvány kitöltésével. A regisztrációs lapot cégszerűen aláírva, lepecsételve kell beküldeni a kamara postacímére 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alá, vagy elektronikusan a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre. A vállalkozás adataiban történő változást 5 munkanapon belül írásban kell jelezni.
Az adatlap kitöltése mellett 5.000 Ft kamarai hozzájárulást is fizetni kell.

Hogyan lehet teljesíteni a fizetési kötelezettséget?
A kamarai közfeladatok ellátásához történő évi 5.000 Ft összegű hozzájárulást tárgyév március 31-ig kell megfizetni, amelyet a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 bankszámlaszámra történő utalással lehet teljesíteni. Átutaláskor - a pontos beazonosíthatóság érdekében - a vállalkozás adószámát a közlemény rovatban fel kell tüntetni.
Ügyfélszolgálati irodáinkban pénztáron keresztül is lehet a kamarai hozzájárulás díját megfizetni. Azok a vállalkozások, akik számlavezetésre nem kötelezettek postai csekken is teljesíthetik kötelezettségüket. Csekket telefonon az ügyfélszolgálati irodáktól lehet kérni.

Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett vállalkozásnak a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt az UniCredit Zrt-nél vezetett 10915008-00000009-21320005 számú bankszámlán szíveskedjen rendezni!

Szünetelő egyéni vállalkozásnak kell-e fizetni?
Nem kell kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozásnak, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti, és ezt a területi kamarának írásban bejelenti.
A vállalkozás ismételt újraindítását követően azonban 5 munkanapon belül a kötelező regisztrációt szükséges elintézni.

Év közben megszűnt a vállalkozás, kell-e fizetni?
Igen, mert a tárgyévi kamarai hozzájárulás megfizetését nem érinti, ha a gazdálkodó szervezet év közben megszűnik.

2012. január 1. előtt megszűnt vállalkozásokra vonatkozik-e a regisztráció?
Sem adatlapot beküldeni, sem pedig kamarai hozzájárulást megfizetni a 2012. január 1. előtt megszűnt vállalkozásnak nem kell.
Közhiteles adatbázisból származó információk alapján mégis előfordult, hogy olyan vállalkozás kapott felszólító levelet, amely 2012. január 1. előtt már megszűnt. Ebben az esetben kérjük, hogy írásban közölje velünk, hogy mikortól szűnt meg a vállalkozása, és a megszűnést igazoló határozat másolatát mellékelje leveléhez.

Felszámolás, végelszámolás alatt lévő vállalkozásnak kell-e fizetni?
Igen, mert amíg a bírósági határozat nem mondja ki a társas vállalkozás megszűnését, addig a felszámolás, végelszámolás alatt lévő vállalkozást létező cégnek kell tekinteni.

Szakmai kamaránál kötelező tagsággal rendelkező vállalkozásnak, kell-e regisztrálni?
Bizonyos tevékenységek (pl: vagyonvédelmi, orvosi, könyvvizsgálói) végzését a jogszabály kötelező kamarai tagsághoz köti. Ezeknek a vállalkozásoknak is - a kötelező szakmai kamarai tagság mellett - eleget kell tenniük a gazdasági kamaráknál történő regisztrációs kötelezettségnek.

Hol lehet személyesen ügyet intézni?
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megye 4 városában működtet ügyfélszolgálatot:
   Kecskemét, Árpád krt. 4.
   Baja, Kossuth Lajos utca 2-4.
   Kalocsa, Búzapiac tér 10.
   Kiskunhalas, Szilády Áron u. 37..

Ügyfélszolgálati idő:
   hétfő - csütörtök : 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30

   péntek :                  8.00 - 12.00   

Milyen kötelező szolgáltatásokat nyújt ezért az összegért a kamara?
A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők.
   a., tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
   b., üzleti partnerkeresés,
   c., pályázatfigyelés.

Hol érhető el a vállalkozások nyilvános adatbázisa?
A gazdasági kamarák kötelesek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát biztosítani, amely elérhető a https://knyr.mkik.hu/Kamreg/Nyilvantarto/Kereses oldalon.


Rendezvénynaptár

May 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2