Végzős tanulók juttatása, tanulószerződésének kezelése

EMLÉKEZTETŐ a gyakorlati képzőhelyeknek

a) A tanuló a tanulmányi követelményeket sikeresen teljesíti, és eredményes vagy eredménytelen szakmai vizsgát tett.


A tanulót a pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első (sikeres vagy sikertelen) szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.
A végzős tanuló az utolsó tanítási nap (2019.05.02.) után nem köteles gyakorlati képzésen részt venni.


A vizsgára történő felkészülés céljából a komplex szakmai vizsga előtt - a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történt külön megállapodás alapján - gyakorlati képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevő végzős tanulót ebben az esetben is legalább 10 munkanap egyéni felkészülési idő illeti meg, amelyet a záró szakmai vizsga megkezdése előtt, a fenti gyakorlati napok terhére, összefüggően kell kiadni.

A tanulószerződés megszűnése:
- sikeres szakmai vizsga esetén a bizonyítvány kiállításának a napján,
- sikertelen vizsga esetén, az első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg.


b) Amelyik tanuló befejező szakképzési évfolyamon a tanulmányi követelményeket nem teljesíti (valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott)

A tanuló nem bocsájtható szakmai vizsgára, javítóvizsgát tehet (2019. augusztusában).

A tanuló tanulói jogviszonya nem szűnik meg, tehát a tanulószerződése hatályos marad, de
- a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2019.05.02.) a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.
- gyakorlatra nem kell járnia, mert a végzős évfolyamon a szakmai gyakorlati kötelezettségét az utolsó tanítási nappal teljesítette.

Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát sikeresen teljesíti és jelentkezik szakmai vizsgára, a tanulói jogviszonya az októberi szakmai vizsga utolsó napjáig tart, eddig (2019.10.31.) lehet hatályos a tanulószerződése is, de a tanulószerződést módosítani (meghosszabbítani) szükséges. Az őszi szakmai vizsgára való felkészülés céljából, a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati képzésen vehet részt a tanuló, azonban ebben az esetben is, egy alkalommal legalább 10 nap egyéni összefüggő felkészülési idő illeti meg.
Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát sikeresen teljesíti, de nem jelentkezik szakmai vizsgára, a tanulói jogviszonya a javítóvizsga napjáig, azaz az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napjáig tart, eddig lehet hatályos a tanulószerződése is.
Amíg a tanulószerződés nem szűnik meg, a vállalkozót járulékfizetési kötelezettség terheli és a normatív támogatást igénybe veheti.
Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát nem teljesíti, akkor évet ismétel és a tanulószerződése módosításával (a várható befejezés meghosszabbításával) hatályos marad a megismételt évfolyamon is, egészen az első szakmai vizsgáig.
Gazdálkodó költsége az adott időszakban tanulói juttatás járuléka, melyet a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj után kell fizetni, a normatíva tanulószerződés meghosszabbítása mellett lehívható.


c) A tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, évfolyamot kell ismételnie

A tanuló tanulói jogviszonya nem szűnik meg, tehát a tanulószerződése életben marad, de a tanítási év utolsó tanítási napját (2019.05.02.) követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.
Gyakorlatra nem kell járnia, mert a végzős évfolyamon a szakmai gyakorlati kötelezettségét az utolsó tanítási nappal teljesítette.
A tanulószerződés nem szűnik meg, a tanulószerződést módosítani szükséges a várható befejezés (a következő tanév vége: 2020.06.30.) meghosszabbításával.
Szeptember 1-től pénzbeli juttatása az előző félévi juttatásának a felére csökken. A vállalkozó a normatívát a szokott módon veheti igénybe.

Mivel a tanulószerződés nem szűnik meg, a vállalkozót járulékfizetési kötelezettség terheli augusztus 31-ig és a normatív támogatást igénybe veheti.
Az évfolyamismétlés tényét a gyakorlati képzőhelyeknek be kell jelenteniük a kamarának. A tanulószerződés bármilyen okból való megszűnését 5 munkanapon belül kell bejelenteni a kamarának a nyilvántartásból való kivezetés érdekében.

A gyakorlati képzést szervező (gyakorlati képzőhely) köteles a tanulószerződés megszűnéséről értesíteni a szakképző iskolát és a területileg illetékes gazdasági kamarát.
Ha a gazdálkodónak a tanulószerződés alapján a gyakorlati képzés megszervezésének kötelezettsége fennáll ‒ függetlenül attól, hogy a tanuló igazolt vagy igazolatlan mulasztása miatt teljesíthető-e, illetve van-e kifizetés a tanuló részére ‒, elszámolhatja a kötelezettség csökkentő tétel teljes összegét.
A tanulószerződés alapján a pénzbeli juttatás a tanulót az oktatási szünet és a vizsgára való felkészülés ideje alatt is megilleti.


d) A tanuló a tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette, de nem jelentkezik szakmai vizsgára.

Ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján a tanulói jogviszonya megszűnik, ezen időpontig jogosult pénzbeli juttatásra, mert tanulószerződése érvényben maradt.
A szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzését szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet.
A vállalkozó pénzbeli juttatás fizetési kötelezettsége a bizonyítvány kiállításának napjáig áll fenn, a normatívát is eddig a napig veheti csak igénybe.

 

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó