2016. május 1-vel új vámkódex lépett érvénybe, mely alapján a származási bizonyítványok kibocsátásáról új tájékoztató készült.

2014.04.05-től az USA-ban új export szabályozást vezetnek be, amely érinti az ATA igazolvánnyal beszállított áruk reexportját is.

HUNGARY – SERBIA IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME

Határon átnyúló zöldgazdaság fejlesztési modell

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zombori Regionális Kereskedelmi Kamara által tervezett projekt célja rámutatni arra, hogy a megújuló energetikai fejlesztések miként indukálnak zöldgazdaság fejlesztési lehetőségeket és új munkahelyteremtést.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2006. november 21-én megnyitotta brüsszeli irodáját.

Miben tud segíteni a brüsszeli képviseleti iroda?

  • a magyar gazdaság érdekeinek képviseletében európai szinten, ennek érdekében a lobbizásban – közvetlenül az Európai Unió intézményeinél önállóan, illetve más szervezetekkel közösen.

Speciálisan kiemelt tevékenysége kamaránknak a különféle külkereskedelmi okmányok, származási bizonyítványok hitelesítése.

ATAlogo

Az ATA igazolvány használata a vállalkozások külpiaci megjelenését, külpiaci tevékenységét könnyíti meg!
Az ATA igazolvánnyal Ön pénzt, időt és fáradságot takaríthat meg!

 

Mi az ATA igazolvány?

Amikor a termékeinket egy külföldi kiállításon, vásáron szeretnénk bemutatni, vagy a saját munkaeszközeinkre külföldön is szükségünk van, és ezért ezeket a termékeket, munkaeszközöket egy bizonyos időtartamra be szeretnénk vinni a külföldi országba, a be- és kivitel problémamentes lebonyolítása érdekében a külföldi vámhatóságtól ideiglenes beviteli vámeljárást kérelmezünk.

Az ATA igazolvány egy olyan, már több mint 50 éve sikeresen használt nemzetközi vámokmány, amely jelentősen leegyszerűsíti az áruk harmadik országba történő ideiglenes bevitelét.
Az ATA egy betűszó, amely az ideiglenes behozatal kifejezés angol és francia megfelelőjének kezdőbetűiből áll: Admission Temporaire/Temporary Admission.

Az ATA igazolvány alkalmazását nemzetközi vámegyezmények: az ATA Egyezmény és az Isztambuli Egyezmény, valamint az egyes elfogadó országok saját törvényei szabályozzák.

 

Milyen előnyei vannak az ATA CARNET-nek?taxfree

Az ATA igazolvány lehetővé teszi, hogy Ön az érvényességi időn belül akár több alkalommal is beszállítsa a termékét egy vagy több, az igazolványt elfogadó külföldi országba anélkül, hogy a normál ideiglenes beviteli eljárásban általában szokásos vámbiztosítékot a külföldi vámhatóság számára megfizetné. Az ATA igazolvánnyal szállított áruk esetleges beviteli vámjának, adójának a megfizetését ugyanis, egy nemzetközi garancialáncot alkotva, az igazolványt kibocsátó kereskedelmi és iparkamarák garantálják az elfogadó országok vámhatóságai részére.

   • az ATA igazolvány kiváltásával az Ön költségei előre kalkulálhatók, hiszen a kamarai költségeken felül, az igazolvány szabályos használata esetén, további összegekkel (pl. beviteli vám, adó, egyéb illeték) már nem szükséges számolnia az igazolványt elfogadó beviteli vagy tranzitországokban
   • az ATA igazolvány gördülékennyé teszi a határátlépést, hiszen Önnek az utazása során ugyanazt a már előre kitöltött vámokmányt kell  benyújtania minden elfogadó országban, minden vámkezelésnél  
   • az ATA igazolvány kiváltása rövid időt vesz igénybe, és a színes lapoknak köszönhetően a használata egyszerű
   • az ATA igazolványt magánszemélyek és vállalkozások egyaránt használhatják
   • az ATA igazolvány árujegyzékében felsorolt árukra az érvényességi időn belül akár több alkalommal és részszállítmányonként is kezdeményezhető ideiglenes beviteli, kiviteli vagy árutovábbítási vámeljárás


Milyen áruk szállíthatók az ATA igazolvánnyal?aruk

Olyan áruk széles köre, amelyeket
   • kiállításon, vásáron, bemutatón történő használatra,
   • szakmai felszerelésként*,
   • sportcélokra,
   • oktatási, tudományos és kulturális céllal,
   • személyes használati tárgyként, stb.,


ideiglenesen szállítanak ki az Európai Unió vámterületéről, és, változatlan állapotban, újra-behozatalra szánnak. (*szakmai felszerelés alatt kizárólag a vámegyezményekben szereplő árukat lehet figyelembe venni)


Nem használható az ATA igazolvány postai forgalomban, fogyasztási cikkek szállításához, gazdasági tevékenység végzéséhez. Az ATA igazolvány használatát szabályozó vámegyezményekben (az ATA Egyezményben és az Isztambuli Egyezményben) részletesen olvashat a lehetséges alkalmazási körökről, a szállítható áruk köréről.

Hol használható az ATA igazolvány?countries

Az ATA igazolványt ma már világszerte 77 országban elfogadják. Az elfogadó országok száma évről évre növekszik. A vámegyezményekhez eddig az alábbi országok csatlakoztak:

Albánia

Irán

Norvégia

Algéria

Izland

Oroszország

Amerikai Egyesült Államok

Izrael

Pakisztán

Andorra

Japán

Srí Lanka

Ausztrália

Kanada

Svájc

Bahrein

Kazahsztán

Szenegál

Bosznia-Hercegovina

Kína 

Szerbia

Brazília

Libanon

Szingapúr

Chile

Macedónia

Tajvan**

Dél-afrikai Köztársaság

Madagaszkár

Thaiföld

Dél-Korea

Makaó

Törökország

Egyesült Arab Emírségek

Malajzia

Tunézia

Elefántcsontpart

Marokkó

Ukrajna

Fehéroroszország

Mauritius

Új-Zéland

Gibraltár

Mexikó

az Európai Unió tagországai***

Hongkong

Moldova

 

India

Mongólia

 

Indonézia

Montenegró

 


**Tajvan esetében az úgynevezett CPD Kína/Tajvan igazolvány használandó
***az uniós áruk Magyarországról az Európai Unió tagországaiba történő szállításainál nem szükséges kiváltani az ATA igazolványt

Mennyi ideig érvényes?1year

Az ATA igazolvány a kibocsátástól számított 1 évig érvényes.
Számos tagország elfogadja az úgynevezett csatlakozó igazolványt (Anschluss-Carnet, Replacement carnet), amely akár további 1 évvel meghosszabbíthatja az eredeti igazolvány érvényességét.


ATA ÉS CPD igazolvány hitelesítési díjak:

Az ATA igazolvány hitelesítésének a díját a kivitelre szánt áru értéke alapján kalkuláljuk.
A kiváltáskor, a nem rendeltetésszerű használat esetére, egyszeri óvadék letétele szükséges, amely összeget a kamara az igazolvánnyal történt elszámolást követően felszabadít.

Áruérték

Nettó díj

nem önkéntes tagok részére

Nettó díj

önkéntes tagok részére

400 000 Ft-ig

24.000 Ft

12.000 Ft

600 000 Ft-ig

30.000 Ft

15.000 Ft

1.000 000 Ft-ig

50.000 Ft

25.000 Ft

1 millió Ft felett minden további megkezdett millió után

10.000 Ft

5.000 Ft

max. 3-szori utazásig, alapdíjon felül utanként

10.000 Ft

5.000 Ft

 

A fenti díjakra 27% Áfa-t kell felszámítani.


Óvadék:

Óvadék összege

Nem önkéntes kamarai tag részére

Önkéntes kamarai tag részére

áruérték 10 %-a,

de minimum 15.000 Ft

áruérték 5 %-a,

de minimum 15.000 Ft


A fenti díjakat a kereskedelmi és iparkamarák országosan egységesen alkalmazzák.Külkereskedelmi nyomtatványok ára:

ATA Carnet alapgarnitúra.: 635,- Ft
(fedő + hátlap együtt)
ATA Carnet betétlap: 254,- Ft
Nyomtatvány áraink 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak!


Mennyi időt vesz igénybe az ügyintézés?


Az ATA igazolvány formanyomtatványát országszerte 22 területi kamarában, valamint a kihelyezett irodákban szerezheti be. A kamarai munkatársak segítségével az Ön úti céljának és útitervének megfelelően összeállított, helyesen kitöltött igazolványt, a kamarai ATA szerződés aláírását követően, a területi kamarák ügyfélfogadási időben azonnal hitelesítik.

ATAcarnet

Az ATA igazolvány kitöltéséről


Az ATA igazolvány a zöld borítóból, színes (sárga, fehér és kék) betétlapokból és ellenőrzőszelvényekből áll.

A kamarai hitelesítés előtt a zöld fedőlapon és a színes betétlapokon kitöltendő:
A) rovat: az ATA tulajdonosa (név, székhely/lakhely, adószám, VPID szám)
B) rovat: az árut vám elé állító személy adatai vagy, amennyiben még nem ismert ez a személy: as power of attorney vagy any authorized representative kifejezések használandók; a képviselethez érvényes meghatalmazás szükséges
C) rovat: a felhasználás célja, pl.:
kiállítás, vásár, bemutató / exhibitions, fairs, meetings
szakmai felszerelés / professional equipment
áruminta / commercial sample
J) rovat: cégszerű aláírás

Szintén az utazás előtt töltendő ki a lapok hátoldalán található árujegyzék, az Általános jegyzék. Az összes lap árujegyzékében csak ugyanazokat az adatokat szabad feltüntetni!

A vámkezelés előtt az egyes színes betétlapokon az alábbi, a határátlépéskor aktuális adatokat szükséges még megadni:
D) rovat: szállítás módja, szállítóeszköz azonosítója
E) rovat: csomagolás módja, csomagok száma
F) rovat: a nyilatkozattevő neve, a ténylegesen szállítandó áruk Általános jegyzékben megadott tételszáma (Általános jegyzék, 1. oszlop)
Jobb alsó sarokban: az adatokról nyilatkozó személy neve, aláírása, a nyilatkozat dátuma

Figyelem! Amennyiben az igazolványra felvitt adatok nem olvashatóak, nem egyértelműek, nem értelmezhetőek, az igazolványt a kamarának nem áll módjában hitelesíteni, továbbá a vámhatóság megtagadhatja az igazolvány elfogadását.

A hitelesítést követően a beírt adatok már nem módosíthatók!
Az igazolvány kitöltéséhez további információt talál a zöld fedőlap hátoldalán, valamint a részletes Kitöltési útmutatóban.
A kitöltést megkönnyíti a kamarák honlapján található Kitöltő program.

A betétlapok H) rovatát és az ellenőrzőszelvényeket a vámkezelést végző hatóság tölti ki.

Hogyan kell használni az ATA igazolványt?

Kilépés az Európai Unió vámterületéről a zöld fedőlap, a sárga exportlap és sárga export ellenőrzőszelvény segítségével
1. lépés: az indító vámhivatal (elsősorban belföldi vámhivatal) érvényesíti az ATA igazolványt a zöld fedőlap H) rovatának a kitöltésével, esetleg az Általános jegyzék leigazolásával
2. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője a kiviteli vámkezelés előtt kitölti a sárga exportlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes kiviteli nyilatkozatot
3. lépés: a kiléptető vámhivatal a sárga exportlap H) rovatában és a sárga export ellenőrzőszelvényen feljegyzi a kilépés adatait, a kilépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a sárga export lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek csak, amelyek kiszállításra kerülnek!

Belépés a harmadik országba a fehér importlap és fehér import ellenőrzőszelvény segítségével
1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér importlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes behozatali nyilatkozatot
2. lépés: a beléptető vámhivatal a fehér importlap H) rovatában és a fehér import ellenőrzőszelvényen feljegyzi az ideiglenes behozatal adatait, a belépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy az import lapokon valóban csak azok a tételszámok szerepelnek, amelyek bevitelre kerülnek!

Újra-kilépés a harmadik országból a fehér újra-kiviteli lap és a fehér újra-kiviteli ellenőrzőszelvény segítségével
1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér újra-kiviteli lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-kiviteli nyilatkozatot
2. lépés: a kiléptető vámhivatal a fehér újra-kiviteli lap H) rovatában és a fehér újra-kiviteli ellenőrzőszelvényen feljegyzi az újra-kivitel adatait, a kilépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek kivitelre kerülnek!
3. lépés: az ATA igazolvánnyal beléptetett, de időközben a beviteli országban szabadforgalomba került áruk vámjának, import adójának, stb. a megfizetéséről mindig szükséges vámigazolás, amely igazolást az igazolványt kibocsátó kamarának az elszámoláskor az igazolvánnyal együtt át kell adni. Az igazolásban utalni kell az érintett ATA igazolvány számára is!

Visszaérkezés az Európai Unió vámterületére a sárga újra-behozatali lap és a sárga újra-behozatali ellenőrzőszelvény segítségével
1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a sárga újra-behozatali lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-behozatali nyilatkozatot
2. lépés: a beléptető vámhivatal a sárga újra-behozatali lap H) rovatában és a sárga újra-behozatali ellenőrzőszelvényen feljegyzi a belépés adatait, a belépő áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a sárga lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek visszaszállításra kerültek!

Áthaladás egy tranzitországon a kék tranzitlapok és kék tranzit ellenőrzőszelvények segítségével:
1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a kék tranzit lap D)-F) rovatát és aláírja az árutovábbítási nyilatkozatot
2. lépés: a beléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrzőszelvényen feljegyzi a belépés adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítanak az országon/vámterületen!
3. lépés: a címzett vámhivatalhoz történő megérkezéskor, illetve a tranzitországból történő kilépés előtt a kiléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrző szelvényen feljegyzi a kilépés adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. (egy tranzitországon történő áthaladáskor két ellenőrző szelvény kerül felhasználásra!) A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítottak az országon!

ATAlong

A vámkezeléskor a vámhatóság az egyes betétlapokat kiveszi az igazolványból, azonban az ellenőrzőszelvények mindig az igazolványban maradnak!
Kérjük, hogy mindig győződjön meg róla, hogy a vámhatóság képviselője a határátlépést az igazolványon megfelelően bejegyezte! A vámbejegyzések azért jelentősek, mert ezekkel igazolható, hogy az ATA igazolvánnyal szállított áruk részben vagy egészben az adott országba be- vagy onnan kiszállításra kerültek.
Az áru visszaszállítását követően Önnek már nincs más teendője, mint a szabályosan vámkezeltetett igazolványt visszavinni a kibocsátó kamarába és elszámolni az igazolvánnyal.

Elszámolás az ATA igazolvánnyal

Az áru visszaszállítását követően, az elszámoláshoz az ATA igazolványt, annak minden felhasznált vagy fel nem használt lapját, az ATA szerződésnek megfelelően, vissza kell vinni a kibocsátó kamarába.

Figyelem! Az ATA igazolvány nem rendeltetésszerű használata (pl. vámhatósági bejegyzés elmulasztása, határidőn túli visszaszállítás) esetén a külföldi vámhatóság keresési eljárást indít, amely során a garanciavállaló kamarát felszólítja az ATA igazolvány fedezetével szállított áruk újra-kivitelének igazolására. Ha az újra-kivitelt az ATA igazolvány tulajdonosa nem tudja megfelelően igazolni, a külföldi vámhatóság beviteli vámot és adót, vagy egyéb utólagos eljárási díjat is kiszabhat az árukra.
Az ATA igazolvány elvesztése, eltűnése nem mentesíti az ATA igazolvány tulajdonosát az elszámolási kötelezettség alól.

További tanácsaink az ATA igazolvány használatához:

- Az ATA igazolvány szabályszerű használatáért, a határátlépési bejegyzésekért, az ATA igazolvány épségéért minden esetben az ATA tulajdonosa felel. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy az igazolványt csak megbízható képviselőnek, meghatalmazottnak adja át!
- Repülővel történő utazásakor, kérjük, mindig szánjon elég időt az igazolványok vámkezeltetésére, és számoljon a repülőtéri vámhivatalok ATA eljárásra fordított, esetlegesen korlátozott nyitvatartási idejével!
- A beléptető vámhivatal az ATA érvényességi idején belül jogosult megszabni azt a határidőt, ameddig az árunak el kell hagynia a beviteli országot. A tartózkodási idő így történő lerövidítésekor ezt a rövidebb újra-kiviteli határidőt kell betartani, ezért, ha a módosított határidőt túlságosan rövidnek tartja, a későbbi reklamációt elkerülendő, már a vámkezelés során jelezze ezt a vámhatóság felé!
- Előfordulhat, hogy az ATA igazolvány érvényességi idején vagy az újra-kivitelre meghatározott határidőn túl is szükség van az árura külföldön. Ebben az esetben, az esetleges újra-kiviteli határidő túllépését és büntetést elkerülendő, már a határidő lejárata előtt legalább 30 nappal kezdje meg az érvényességi vagy tartózkodási idő meghosszabbítását! A hosszabbítás lehetőségéről, annak módjáról az eredeti igazolványt kibocsátó kamaránál érdeklődhet.
- Egyes országok az újra-kivitel igazolására csak az újra-kiviteli ellenőrzőszelvényt fogadják el. Amennyiben ez az újra-kiviteli igazolás nem áll rendelkezésre, de az áru visszaszállítása más módon igazolható, ezen országok vámhatóságai részére ekkor is utólagos eljárási díjat kell fizetni. Ilyen országok pl. USA, Svájc, Szerbia.

Az ATA igazolványról, az igazolvány felhasználásáról további információt talál az alábbi oldalakon:
http://nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok (3006/2016. útmutató)
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/ata-carnets/

 

Forrás: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

 

Az  ATA igazolvány kitöltő program itt elérhető

További kapcsoló anyagok: ATA Egyezmény,Isztambuli Egyezmény

 

Rendezvénynaptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Várható események

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2