Tanulószerződéses tanulók juttatása 2023.01.01-től

Kifutó rendszerben, érettségi vizsgára épülő szakképesítések esetén még 2024-ig lehet tanulószerződést kötni azoknak a tanulóknak, akik 2020. május 31. előtt létesítettek középiskolában tanulói jogviszonyt. A tanulószerződéses tanulók juttatását 2023. januárjában két alkalommal kell emelni.

1. A minimálbér emelkedése miatt január 1-től változik a juttatás mértéke, melyről az összefoglaló táblázat a mellékletben található.

2. A tanulószerződéses nyomtatvány 11. pontjában maghatározott szempontok szerint a félévi eredmény alapján ismét emelni kell az összeget.
    Az első félév 2023. január 20-ig tart.

A félévi eredmény alapján történő emelés kiszámításának módja:
- 2023. január 1-20-ig: a minimálbér miatti emelt juttatást kell figyelembe venni
- 2023. január 21-31-ig: már a tanulmányi eredmény alapján újra megemelt juttatást kapják a tanulók,
tehát 20 napig az alapbért számítjuk, míg 11 napra az újonnan megemelt összeget kell arányosítani.

A 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a minimálbér összege 2023. január 1-től 232.000 Ft-ra emelkedik.
(A kormányrendelet a Magyar Közlöny 214. számában jelent meg 2022. december 23-án.)

Ebből következik, hogy január 1-től emelkedik a tanulószerződéses tanulók alapjuttatása is, mely a minimálbérből számítódik ki. A juttatás mértékét a 2011. évi CLXXXVII. (régi) szakképzési törvényben meghatározottak szerint kell kiszámítani, melynek minimális összegét a mellékletben található táblázat foglalja össze.

Az adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldaláról lehet letölteni.

Figyelem!
A tanulószerződéses tanulók foglalkoztatása alapján érvényesíthető adókedvezmény számításának módját 2018. évi LII. törvény [Szocho tv. (új)] 17/A § (1) a) pontja szerint kell figyelembe venni:

Az adófizetési kötelezettség csökkenthető a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként.
Az önköltség alapja 2023. évben 1.200.000 Ft, a szakmaszorzókat pedig a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4/A melléklete tartalmazza.

 


Rendezvénynaptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Várható események

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2