Szakképzési munkaszerződés - általános tudnivalók

A 2020. május 31. után tanulói (nappalis diákok), vagy felnőttképzési (korábban esti felnőttoktatás) jogviszonyt létesítettek esetében az új szakképzési törvényben (2019. évi LXXX. tv. – Szkt.) meghatározottak alapján már szakképzési munkaszerződést kell kötni. Az SZMSZ a Munka törvénykönyve hatálya alá is tartozik.
Az a tanuló/képzésben résztvevő köthet SZMSZ-t, aki sikeres ágazati alapvizsgát tett.
A szakképzési munkaszerződés két példányban készül, azt a gazdasági kamarához nem kell eljuttatni és nem is kerül ellenjegyzésre.


A munkabér havi összege 100.000 – 168.000 Ft.
A munkabért terhelő járulék: társadalombiztosítási járulék – 18,5%
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok, adók nincsenek.

A tanulókat/képzésben résztvevőket munkavállalókként kell bejelenteni (1101 technikai kód) arra a munkakörre, amilyen szakmában foglalkoztatni fogják őket, de nem számítanak bele a statisztikai állományi létszámba.

A tanulókat/képzésben résztvevőket szabadság illeti meg: 18 év alatt évente (gazdasági év) 45 nap, 18 év felett évente 30 nap.
Ha a tanuló, illetve felnőttképzésben résztvevő beteg, az orvosától táppénzest papírt kell kérnie és az Mt. szerinti évi 15 nap betegszabadság, majd azt követően táppénz illeti meg.


A duális foglalkoztatás után a gazdálkodó szervezet adókedvezményt érvényesíthet, számításának módja:

1.200.000 Ft * 2,2 vagy 2,42 vagy 2,85 (= ágazattól függő szakmaszorzó) *
* 1,2 vagy 1 vagy 0,8 (= évfolyamszorzó) /
/ éves munkanapok száma = xxxxx Ft/ munkanap / tanuló

A kedvezményt az iskolai oktatási napok kivételével minden munkanapra érvényesítheti a gazdálkodó szervezet, melyet a 08-as havi bevallás 29. sorában kell feltüntetni.

A gazdálkodó szervezet azon tanulók/képzésben résztvevők után, akiknek legalább 6 hónapig volt hatályos SZMSZ-e és sikeres szakmai vizsgát tettek, sikerdíjat számolhat el, melynek mértéke: a teljes képzési idő alatt érvényesített kedvezmény 20%-a.

Azok a felnőttképzésben résztvevők, akik munkahellyel rendelkeznek, a fent meghatározott munkabér óraszám szerint arányosított részét kapják és a gazdálkodó szervezet a fent leírt kedvezmény 50%-át veheti igénybe.

 

Gazdálkodó szervezetek adminisztrációs feladatai, kötelezettségei

- Munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatást kell tartani
- Foglalkozásegészségügyi vizsgálatra kell elküldeni a tanulót/képzésben résztvevőt
- Munkaruhát, – ha szükséges – védőeszközt kell biztosítani
- Felelősségbiztosítást kell kötni
- Jelenléti ívet kell vezetni
- A tanulónak/képzésben résztvevőnek évente 15 nap betegszabadság, majd táppénz jár, melyek jogosultságát orvosi táppénzes igazolással kell alátámasztani. A betegszabadság 15 napjába, illetve a táppénzbe az iskolai napokat is bele kell számítani.
- Igazolatlan hiányzás esetén az adott napra munkabér nem jár.
- A képzési idő alatt a KRÉTA – elektronikus naplót vezetni kell, melyhez a képző intézmény (iskola) ad hozzáférést, jogosultságot, továbbá részletes tájékoztatást a használatáról.
- Minőségirányítási rendszert kell működtetni.
- A tanuló/képzésben résztvevő munkabérét a tárgyhót követő 10. napig átutalással, bankszámlára kell megfizetni.

Ha a tanulók/képzésben résztvevők a duális képzésben ingyenesen vesznek részt, úgy a szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé. [Szkt. 3. § (2)]


Rendezvénynaptár

September 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2