Mi a tanulószerződés?

A tanulószerződés, a szakképzési évfolyamon tanuló, gazdálkodó szervezetnél szervezett gyakorlati képzése érdekében, a gazdálkodó szervezettel létesített jogviszony alapdokumentuma. Megkötésének, módosításának és megszüntetésének feltételeit a többször módosított 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény szabályozza.

Milyen módon szüntethető meg a tanulószerződés?

A tanulószerződés megszüntethető:

• közös megegyezésével;

• felmondással,

• azonnali hatályú felmondással.

A felmondást írásban kell közölni. A tanulószerződés felmondását közölni kell a szakképző iskolával és a gazdasági kamarával.

Milyen juttatásokat kell biztosítani a tanulószerződéses tanulóknak?

A 4/2002. (II. 26.) OM rendelet alapján pénzbeli juttatást, étkezési hozzájárulást, munkaruhát, tisztálkodási eszközöket, felelősségbiztosítást, útiköltség-térítést (bizonyos esetekben), egyéb juttatásokat (védőfelszerelés, foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat) kell biztosítani.

Jár-e pénzbeli juttatás a nyári szabadság alatt?

Igen, a pénzbeli juttatás a tanulót a tanév kezdő napjától a képzés teljes időtartamára - az oktatási szünetek időtartama alatt is - megilleti.

Milyen levonások és járulékok terhelik a tanuló pénzbeli juttatását?

A tanuló pénzbeli juttatásából az alábbi levonások történnek: egészségbiztosítási + munkaerő piaci járulék (7%), nyugdíj járulék (10%). A munkáltatót terhelő járulék: szociális hozzájárulási adó (27%).

Kérhet-e a gazdálkodó szervezet a szakiskolai tanulótól költségtérítést a gyakorlati képzésért?

Nem! Az iskolarendszerű szakmai oktatás munkarendje szerinti oktatásban résztvevő tanulótól gyakorlati képzésének megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért, a gazdálkodó szervezet nem fogadhat el hozzájárulást, és nem kérhet költségtérítést.

A szakképző iskolai tanuló a szakmai versenyen jó eredményt ért el. Eredményes teljesítménye mentesíti a szakmai vizsga letétele alól. Mikor szűnik meg a tanulószerződése?

Amennyiben a tanulót a szakmai versenyen nyújtott kiváló teljesítménye alapján a szakmai vizsga letétele alól mentesítették, tanulószerződése a szakképző iskola által igazolt utolsó oktatási napon szűnik meg.

Napi hány órában lehet a tanulót a gyakorlati képzés során foglalkoztatni?

Amennyiben a szakképző iskolai tanuló fiatalkorú, a jogszabály a képzési időt napi hét órában határozza meg. Nagykorú tanuló esetén a képzési idő a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

A nap mely időszakában lehet a tanulót foglalkoztatni?

A szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésére hat és huszonkét óra között kerülhet sor. A gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése előtt a szakképző iskolai tanuló részére tizenhat óra pihenőidőt kell biztosítani.

Hány érvényes tanulószerződéssel rendelkezhet a szakképző iskolai tanuló?

Egy szakképző iskolai tanuló egyszerre csak egy tanulószerződéssel rendelkezhet. Amennyiben a tanuló képzőhelyet vált, gyakorlati képzését másik gazdálkodónál csak a tanulószerződés felbontását követően, új tanulószerződés megkötésével folytathatja.

Mikor szűnik meg automatikusan a tanulószerződés?

A tanulószerződés az utolsó szakképzési évfolyam elvégzését követő első sikeres szakmai vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg.

Mikor és hány nap szünet jár a tanulónak?

A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét még nem tölti be, legalább harmincöt nap, ezt követően legalább harminc nap pihenőnap illeti meg.

Rendezvénynaptár

February 2024
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2