Szakirányú oktatással kapcsolatban érvényesíthető adókedvezmény

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek duális képzőhelyként részt vállalnak a tanulók, a képzésben résztvevők szakirányú oktatásában tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel, a szakképzési hozzájárulási kötelezettségükkel szemben csökkentő tételeket érvényesíthetnek.

Adókedvezmény érvényesítése szakképzési munkaszerződés alapján

 

A bruttó a szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkenthető a
- szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve
- a szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként, az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás
arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – az adóév munkanapjai számának szorzataként.

Fontos eleme a szabályozásnak, hogy a munkanapok megállapítása során annak nincs jelentősége, hogy a tanuló megjelent-e a szakirányú oktatáson vagy sem. Az éves munkanapokból az iskolai napokat kell figyelmen kívül hagyni. A bruttó kötelezettség csökkentése tekintetében a módosítás meghatározza továbbá, hogy a tanuló azon munkanapjai után, amelyen munkabérre nem jogosult, nem érvényesíthető a csökkentés.
Ilyen napok például az igazolatlan hiányzás napjai, a keresőképtelenség táppénzes napjai.

Az Szkt. 2021. július 1-jétől rendezi azt a kérdést is, hogy a rövid időtartamú, az egybefüggő nyári gyakorlatra biztosított képzések elszámolhatóvá váljanak a bruttó kötelezettség terhére: a szakképzési munkaszerződés évente egy alkalommal megköthető legalább 4 és legfeljebb 12 hét időtartamra is. A duális képzőhelyek az általános szabályok szerint érvényesíthetik az adókedvezményt.

 

Az önköltség mértékét a költségvetési törvény, az önköltség szakmánként alkalmazandó súlyszorzóját az Szkr. határozza meg. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a szakmaszorzó és az évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.
A költségvetési törvény az adókedvezmény meghatározásához kapcsolódó önköltség összegét a Szakmajegyzék szerinti szakirányú oktatás tekintetében a 2021-es évre 1 200 000 Ft/Fő/év, összegben határozza meg.

 

2019. évi LXXX. törvény [ Szakképzési tv. (új) ]
107. § [A szakképzési hozzájárulás mértéke]
(2) A bruttó kötelezettség csökkenthető
a) az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott
aa) szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve
ab) szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és - a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult - az adóév munkanapjai számának szorzataként,

Hatályos: 2021.07.01-től

Amikor a tanuló táppénzen van, illetve igazolatlanul hiányzik,
akkor munkabérre nem jogosult, tehát a gazdálkodó szervezet sem érvényesíthet önköltséget.

2012. évi I. törvény [Mt. (új)]
126. § (1) A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.


Rendezvénynaptár

June 2023
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Várható események

Levegőtisztaság-védelmi konferencia - Budapest
2023.06.07
0:00 - 0:00
LIFE Információs Nap
2023.06.07
9:00 -
Energiabeszerzés csak okosan!
2023.06.08
9:00 -
VivaTechnology 2023
2023.06.14
0:00 - 0:00

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2