Az MFKB a szakképzés fejlesztése szempontjából, 2012. október 01-től konzultációs, javaslattevő, véleményező és tanácsadó megyei testületként működik.

 

Az MFKB hatásköre kiterjed minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre, amely befolyásolja a megye szakképzés fejlesztésének elősegítését.

Az MFKB köteles megtárgyalni minden olyan ügyet, amelyet a vonatkozó jogszabályok véleményezésre, állásfoglalásra, javaslattételre, valamint döntésre a hatáskörébe utalnak.

Az MFKB javaslatot tesz:

  • a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint a megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire;
  • az adott megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). E javaslattételi jog nem terjed ki a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre;
  • a felnőttoktatást is magába foglaló iskola rendszerű szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és a szakközépiskolák ágazati képzéseire valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam által elismert szakképesítésekre;
  • a decentralizált keret pályázatainak nyerteseire és az általuk nyert összeg nagyságára;
  • a képzési alaprész központi kerete megyei felhasználásának céljaira, a fejlesztésekben részesülő intézményekre;
  • a nívódíj odaítélésére;
  • az adott megyében a hiány-szakképesítésekre, valamint a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre;

Az bizottság együttműködik az országos, a regionális és a megyei szervezetekkel a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében.

Közreműködik munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában, illetve a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában.

Kidolgozza az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányinak rövid- és középtávú tervét tartalmazó szakképzés-fejlesztési koncepcióját, amely a megye közép- és hosszú távú területfejlesztési stratégiájának részét képezi.

Állást foglal fenntartói megkeresés esetén a szakképzést érintő fenntartói döntések megyei munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról.

Részt vállal az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában és a pályakövetési rendszer működtetésében.

Ellátja az alaprész decentralizált keretével és a nívódíj odaítélésével kapcsolatos pályázatok értékelésével kapcsolatos feladatokat valamint a külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

Kezdeményezi az arra hatáskörrel rendelkező szervezetek és intézmények felé az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésével kapcsolatban, a bizottság által indokolt változtatások megtételét.

 

A Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság jelenlegi tagjai

Sorszám Név  Delegáló szervezet Titulus
1. Pintye László Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnök
2. Kollár Péter Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tag
3. Bogárominé Sebők Ildikó Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tag
4. Riczkó Eleonóra Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tag
5. Balázs Péter György Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tag

 

MFKB koordinátor elérhetősége:

Paronai Orsolya Anna

70/938-47-58

76/501-519

Rendezvénynaptár

June 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

Várható események

Lépéselőny az újraindulásban
2021.06.17
9:00 - 12:00

evszazadokoroksege

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó