A 2016. november 17-i Magyar Közlönyben megjelent 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet, amely módosítja a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendeletet.

Ennek eredményeképpen a kormányrendelet kiegészült a 3. melléklettel az új tanévtől, azaz a 2016. szeptember 1-jétől induló, az Szt. hatálya alá tartozó szakképesítésekre vonatkozóan. Ezen szakképzések esetében az új mellékletben szereplő súlyszorzók figyelembevételével kell számítani a gyakorlati képzési normatíva összegét.

Az OKJ változása többirányúan érintette a szakképesítéseket, és ebből adódóan a kormányrendelet új mellékletébe az alábbiak szerint kerültek beépítésre a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható egyes szakképesítések:

1.)   Azon szakképesítések, melyeket az OKJ módosítása nem érintett, változatlan elnevezéssel és tartalommal kerültek át a mellékletbe.
2.)   Az OKJ-ba bekerült új szakképesítések közül a 3. mellékletbe beépítésre kerültek azon új szakképesítések, amelyek iskolarendszerben oktathatóak, és a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatóak.
3.)   Egyes szakképesítések megváltozott tartalommal kerültek a mellékletbe. A változás – egyes szakképesítések szétválásából, több szakképesítés összevonásából adódóan – a szakképesítések elnevezését vagy tartalmát (elmélet/gyakorlat aránya; az adott szakképesítés iskolarendszerben való oktathatóságának kiterjesztése) érintette.
4.)   Az OKJ Korm. rendelet 9. § (11) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos módosítással érintett szakmák a 2016. január 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettanterv szerint is indíthatóak legyenek, ebből adódóan a 3. mellékletben ezen szakmák a hatályos Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő névvel és tartalommal, valamint a módosítás szerinti elnevezésnek és tartalomnak megfelelően is szerepelnek.

A módosító rendelet 2. § egyértelműen rendelkezik a gyakorlati képzést még az új normatívák hivatalos megjelenése előtt elindító képzők finanszírozásáról, hiszen kimondja a következőket:

2. § [A 280/2011. (XII. 20.)] Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

„8. § E rendeletnek a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 5. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) és bc) alpontjának és 3. mellékletének rendelkezéseit a 2016. augusztus 31-ét követően induló, a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható képzések esetében kell alkalmazni. Az a hozzájárulásra kötelezett, aki 2016. szeptember 1-je és a Mód.r. hatálybalépése közötti időszakban kezdte meg a gyakorlati képzés folytatását, az e rendeletben meghatározott módon számított alap- és kiegészítő csökkentő tételeit a Mód.r. hatálybalépését megelőző időszakra az éves bevallásban érvényesítheti.

Rendezvénynaptár

June 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2