Gyakori, szinte mindennapos probléma az építőiparban, hogy az elvégzett munka ellenértékét nem, vagy csak részben kapja meg az érintett, vagy az, hogy az építésfelügyeleti ellenőrzésen szembesül a követelményekkel, a hiányosságokkal, vagy esetleg az, hogy vita kerekedik a teljesítés megfelelőségével kapcsolatban. Éppen ezért rendez a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben Építőipari szakmai napot, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv segítő munkájáról és a jogszabályi változásokról tájékoztassa az érintett vállalkozásokat.

A felek közti vita esetén segít a TSZSZ, ha van szerződés a felek között. Ezzel a címmel tartott előadást az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője. Máté Miklós hangsúlyozta a folyamatos tájékoztatás fontosságát, amit visszaigazolnak azok a mutató számok, melyek szerint jelentős az igény a TSZSZ segítségére. A megalakulástól, azaz 2013. július 1-jétől 2019. november 30-ig 1490 kérelem érkezett be. Megállapítható, hogy egyre inkább nő a vitás ügyek száma a magánépítkezések esetében, hangzott el az előadáson.
Jogszabályi változások az egyszerű bejelentésben, valamint az eddig megtett bejelentések tapasztalatai. Erről már Nagy Norbertné, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztálya Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának építésügyi szakügyintézője beszélt.
Az Építőipari szakmai nap újfent igazolta, hogy mennyire nagy szükség van a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájára.
Mint ismert, 2013-ra az építőiparban tapasztalható lánctartozások mértéke több százmilliárdos nagyságrendet ért el. Az építőipari cégek 80%-ának volt késedelmes kifizetése, 25%-ának 5 éven túli kifizetetlen számlája, illetve a cégek felénél 5 éven belül előfordult, hogy munkabért, illetve beszállítót nem tudtak fizetni, mert nekik is késedelmesen fizettek. Ennek a kedvezőtlen helyzetnek a kezelése tette szükségessé egy olyan szervezet létrehozását, amely egy szakértői eljárás lefolytatásával a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás mértékét állapítja meg, és szakvéleményével segíti elő a felek megállapodását. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, a TSZSZ 2013. július 1-jén kezdte meg működését. A beadott kérelmek szerződés szerinti értéke 251 Mrd Ft, melyből a vitatott érték 31,5 Mrd Ft. A TSZSZ szakértők a szakvéleményekben ennek átlagosan 69%-át állapították meg. 2018-ban a beadott kérelmekben megjelölt vitatott összegek közül a legnagyobb 121,59 M Ft, a legkisebb 100 000 Ft volt. A kérelmek jelentős része magasépítés, 2018-ban jellemzően a családi- és társasházépítés volt.
Összességében megállapítható, hogy a lakásépítkezések számának növekedésével nőtt a TSZSZ-hez forduló magánépítkező kérelmezők száma. Ezek a vitatott ügyek bár értékben általában a 10 millió forintot nem haladják meg, egy-egy család életére azonban jelentős hatást gyakorolnak, ezért a TSZSZ kiemelt figyelmet fordít ezekre az ügyekre.

DSC_1160-kicsi.jpg DSC_1164-kicsi.jpg DSC_1171-kicsi.jpg

DSC_1174-kicsi.jpg DSC_1175-kicsi.jpg DSC_1176-kicsi.jpg

DSC_1177-kicsi.jpg DSC_1181-kicsi.jpg DSC_1185-kicsi.jpg

DSC_1188-kicsi.jpg DSC_1189-kicsi.jpg DSC_1190-kicsi.jpg

DSC_1191-kicsi.jpg DSC_1194-kicsi.jpg DSC_1195-kicsi.jpg

DSC_1197-kicsi.jpg DSC_1201-kicsi.jpg DSC_1202-kicsi.jpg

DSC_1203-kicsi.jpg DSC_1204-kicsi.jpg DSC_1205-kicsi.jpg

DSC_1206-kicsi.jpg DSC_1208-kicsi.jpg DSC_1211-kicsi.jpg

DSC_1212-kicsi.jpg