A tanulók és képzésben résztvevők távollétének, hiányzásának adminisztrációja

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezető duális képzési tanácsadója 2022. március 17-én online tájékoztató rendezvényen foglalta össze a szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, kötelezettségeket.
Az új szakképzési törvény hatályba lépését követően, sikeres ágazati alapvizsga letétele után a tanulók, illetve azok a felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, azaz a képzésben, már szakképzési munkaszerződés megkötésével tölthetik a tanulmányi idejük egy részét azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, akik vállalják, hogy a duális képzésbe bekapcsolódnak és őket a gazdasági kamara nyilvántartásba vette.


A szakképzési munkaszerződések legfontosabb ismérve, hogy azokra mind az új szakképzési törvényt, mind a Munka törvénykönyve szabályait is alkalmazni kell. Ezzel a jogviszonnyal történő foglalkoztatás esetén a tanulók és a képzésben résztvevők munkavállalókká válnak, munkabér illeti meg őket, továbbá az Mt. szerinti előírásokat figyelembe véve a szakképzési munkaszerződés hatálya alatti távollétre (betegszabadság, táppénz, igazolatlan mulasztás) vonatkozóan távolléti díjat kell a részükre számfejteni.

Fontos az, hogy ebben az új rendszerben a szakképző iskoláknak és a gazdálkodó szervezeteknek szorosan együttműködve kell az adminisztrációs kötelezettségeiket teljesíteni, a duális képzőhelyeknek is az úgynevezett KRÉTA rendszerben kell rögzíteni a tanulók előrehaladását, távollétét, továbbá az iskoláknak tájékoztatniuk kell a képzőhelyeket a tanulók, ill. képzésben résztvevők igazolt és igazolatlan hiányzásáról. Mindez azért is fontos, mert a gazdálkodóknak pontosan kell munkabért számfejteniük, továbbá a fenti információkat is figyelembe kell venni az adókedvezményük érvényesítésekor.