A hazai kereskedelmi forgalomban kapható termékek termékbiztonsági és forgalmazási körülményeinek ellenőrzéséhez, a címkézési követelményeknek való megfelelőségének, illetve a fogyasztók tájékoztatására előírt kötelezettségek teljesülésének vizsgálatához, elengedhetetlen a kereskedelemből szúrópróbaszerűen kiválasztott minták laboratóriumi vizsgálattal történő ellenőrzése. A vizsgálat nem minden esetben valósítható meg csupán ,,szemrevételezéssel’’, ekkor kerül sor a mintavételi eljárás alkalmazására. A vállalkozások a fogyasztóvédelmi hatóság ezen eljárásai kapcsán a mintavételezés kétféle módjával találkozhatnak: Az egyik esetben a hatóság a mintaként levett termék ellenértékét számla ellenében kiegyenlíti. A másik esetben mindez ingyenesen történik. Eljárásról bővebben a mellékletben olvashatnak.