A vállalkozások előtt számos lehetőség áll reklámjaikat, akciós hirdetéseiket eljuttatatni a célközönséghez, azaz a fogyasztók felé. Erre alkalmas színteret adhatnak a közterületek, időszaki lapok, reklámújságok, szórólapok, valamint a rádió, televízió és az internet nyújtotta hirdetési felületek. Az év minden szakaszában kiemelkedően fontos a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség, ugyanakkor az év vége felé, az ünnepekhez közeledve a fogyasztóvédelmi hatóság szeretné felhívni a figyelmet a reklámozás kapcsán történő árfeltüntetés megfelelő betartására. Ezen kiemelt időszakban ugyanis egyre több akció, kedvezményes ajánlat keretében próbálnak a vállalkozások fogyasztást, vásárlást indukálni. Ennek megfelelően a hatóság ebben az időszakban prioritásként kezeli az akcióval érintett termékek vizsgálatát, melynek során többek között arról kíván meggyőződni, hogy a vállalkozások biztosítják-e a fogyasztók számára a beígért kedvezményeket.

Jelen cikk preventív jelleggel arra törekszik, hogy az ünnepek alatt megnövekedett forgalom, akciós dömping mindkét félnek, – jelen esetben a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak egyaránt – pozitív végkicsengéssel záruljon:

Tekintettel a XXI. század felgyorsult fejlődési tendenciáira, nagymértékben megnövekedett azon csatornák száma, melyen keresztül a reklámok célba érnek, eljutnak az adott fogyasztói célcsoporthoz. A reklámok mindennapi életünk részévé váltak, a gazdasági életet már el sem lehet képzelni nélkülük. A hirdetések alapvető funkciója az informálás, ugyanakkor erőteljesen képesek befolyásolni a fogyasztói vagyoni érdekeket, az ügyleti döntés meghozatalát.
A vállalkozások jogkövető magatartásának sok esetben az az akadálya, hogy – tekintettel a szabályozás széleskörű, ugyanakkor speciális voltára – nincsenek tisztában az alapvető fogyasztóvédelmi, reklám- és versenyjogi rendelkezések által támasztott követelményekkel.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által összeállított tájékoztató anyag teljes terjedelmében a mellékletben olvasható.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Mellékletek:
Download this file (A reklámozás buktatói.pdf)A reklámozás buktatói