A nyári turisztikai főszezon idejére időzíti az emberek többsége szabadságának kivételét, a fiatalok iskolai szünetüket töltik, s a hazánkba látogató külföldi turisták száma is ebben az időszakban a legmagasabb. A tapasztalatok szerint az idegenforgalmi szolgáltatásokat — így a vendéglátó-ipari és személytaxi-szolgáltatásokat — igénybe vevő fogyasztók a gazdasági helyzethez igazodva költekeznek, így a vendégek többsége igyekszik minél kevesebb pénzt kiadni a nyaralása alatt. A fogyasztók kiszolgáltatottsága, árérzékenysége indokolja, hogy az idegenforgalom fogyasztóvédelmi ellenőrzése hangsúlyozottan a vásárlók vagyoni érdekeinek védelmére fókuszáljon.

Ezáltal a Hatóságunk által lefolytatott vizsgálatok fő célja elsősorban a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése, a tájékoztatási kötelezettségek, valamint a fiatalkorúak dohány-, illetve alkoholtermékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a partnerség jegyében ezúton kívánja felhívni a témában érintett vállalkozások figyelmét az alábbiakra:

1. Vendéglátás:

Tekintettel arra, hogy a témavizsgálat során kiemelt hangsúlyt kap a fogyasztók vagyoni érdekét sértő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása, a vendéglátói-pari tevékenységet végző vállalkozások számára az alábbi fogyasztóvédelmi szempontokra kell kiemelten figyelnie:

• az árfeltüntetés és az árfelszámítás helyessége,
• a külső és belső ártájékoztatás egyezősége,
• az űrtartalomra vagy tömegre értékesített termékek mennyiségi megfelelősége,
• a mérőeszközök hitelessége és a mérések megfelelősége,
• a felszolgálási díjra vonatkozó szabályoknak való megfelelés,
• a termékek forgalmazásával közvetlen összefüggésben nyújtott szolgáltatásáért való külön díj felszámításának szabályszerűsége,
• a nyugta-, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése.

Ellenőrzéseink során fő szempont a szeszes, illetve az alkoholmentes italok térfogatának (szűkmérés), valamint a tömegre értékesített termékek mérésének ellenőrzése. Az előző évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy még mindig súlyos hiányosságként szerepel a mérleg tárázásának elmulasztása (ezáltal a csomagolóanyag belemérése az áru tömegébe), valamint italok kimérésekor a nem púposra töltött mérőedények használata. Itt hívnánk fel a figyelmet a joghatással járó mérésekhez használt mérlegek hitelesítésére, ami mind az automatikus, mind pedig a nem automatikus működésű mérlegek esetén is 2 év.

Az olyan vendéglátóüzlet esetében, ahol a vendéget felszolgáló közreműködésével szolgálják ki, az üzlet étel- és italválasztékához kapcsolódó eladási árakat vagy egységárakat bemutató árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül, annak közelében is el kell helyezni.

A fogyasztókat a megvételre kínált termékek eladási áráról, egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról egyértelműen, könnyen azonosíthatóan, tisztán olvashatóan, forintban (általános forgalmi adóval és egyéb kötelező terhekkel együtt) kell tájékoztatni.
Ha a vállalkozás valamely termék forgalmazásával közvetlen összefüggésben nyújtott szolgáltatásáért külön díjat számít fel (így különösen felszolgálási, szállítási, kiszállási díjat), a külön díjat a termék árának feltüntetésére vonatkozó szabályok szerint, az érintett termék árával együtt - ugyanazon árkiíráson vagy árjegyzéken - kell feltüntetni.

2. Személytaxi-szolgáltatás:

A taxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak – a turisztikai főszezonra való tekintettel kiemelten a vasúti pályaudvarokon és távolsági autóbusz-pályaudvarokon, főbb látványosságok környékén, valamint idegenforgalmi szempontból frekventált területeken – az alábbi szempontok jogszabályoknak való megfelelőségére kell figyelmet fordítaniuk:

• a taxi-engedély megléte és megfelelősége,
• a díjtáblázatban foglalt árfeltüntetés helyessége,
• a tájékoztatás valóságtartalma,
• a taxaméter alkalmazása,
• a taxaméter által jelzett alapdíj díjtáblázatnak való megfelelősége,
• a nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségét teljesítése.


Alapvető cél annak biztosítása, hogy a nem megfelelő díjfelszámítás vagy a megtett út szükségtelensége okán ne érhesse kár az utast a szolgáltatás igénybe vételekor.

3. Fiatalkorúak kiszolgálása:

Tekintettel arra, hogy a 18 éven aluli személyek egészségének megóvása különösen kiemelt társadalmi érdek, emiatt elengedhetetlen és szükségszerű a gyermek- és fiatalkorú személyek dohány- és/vagy alkoholtermékkel való kiszolgálásának (közel egész éven át történő) fogyasztóvédelmi ellenőrzése.

Mint az már oly’ régóta ismeretes, tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt, valamint dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni. Ezen korlátozások érvényesítése érdekében a vállalkozásnak vagy annak képviselőjének kétség esetén fel kell hívnia a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

Nemzeti Dohányboltok esetén fontos megemlíteni azt a szabályozást is, miszerint 18 éven aluli személy nem tartózkodhat a dohánytermék értékesítési helyén. Ameddig a feltehetően fiatalkorú személy nem igazolja életkorát, vagy ennek hiányában az üzletet nem hagyja el, sem dohánytermék, sem egyéb dohányboltban forgalmazható termék értékesítése nem folytatható, még az arra jogosult fogyasztó részére sem.

Az ellenőrzések során a legfontosabb hatósági feladat a vállalkozások jogkövető magatartásának az elérése, ezáltal a hazai és a külföldi pihenni vágyók vagyoni érdekeinek a megóvása, valamint kiegyenlített versenyfeltételek teremtése minden, a piacon résztvevő vállalkozás részére.

Forrás:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály