Zöldgazdasági szakemberképzés a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában


Olvasási idő: 8 perc

 

  • Miért van szükség zöldgazdasági szemléletre és gondolkodásra?
  • Miért fontos ez a vállalatok és a társadalom szempontjából?
  • Hogyan függ össze a gazdasági tevékenység és a társadalom tevékenysége a klímaváltozással?
  • Mi a saját egyéni felelősségem, társadalmi felelősségem és munkavállalói vagy tulajdonosi felelősségem a klímaváltozással kapcsolatban?

Ezeket az alapkérdéseket tehetjük fel magunknak a jövőnket illetően. Emellett fontos annak kifejezése, hogy nem a Földünk sorsáról beszélünk a jövőnket illetően, hanem az ember sorsáról a Földön. A Föld képes működni ember nélkül, ezt bebizonyította a csernobili katasztrófa, ahol 40 év után egyértelműen látható, hogy az ember nélkül képes a természet regenerálódni és újra szerveznie önmagát, (ha azt az ember hagyja). Ember nélkül a természet erre is képes egy általa okozott atomkatasztrófa után is. Az élet újra éledt. Ez egy kiinduló és jó példa mindannyiunknak a természet erejéről! 

 

No, de lépjünk ezen túl, és nézzük meg, mi a saját felelősségünk, mint munkavállaló, mint munkaadó és társadalmi szereplő! 1965-ben az USA elnöke egyértelműen kifejezte, hogy a globális klímaváltozásért az ember a felelős. Ezt azóta több fórumon is kifejezték a nagyhatalmak és a globális társadalom is. A megoldás tehát a világgazdaság megváltoztatásával kezdődik.

Kik irányítják a világgazdaságot?
Vizsgáljuk meg ezt a kérdést!


A világgazdaságot meghatározó szervezetek közül tekintsük át az első 100-at. Megdöbbentő, de igaz, hogy 69 ebből vállalat és csak 31 ország. Az alábbi táblázatban részletesen láthatók a kiemelt vállalatok, pirossal jelölve vannak, amelyek meghatározzák a világ gazdaságát. Látható, hogy az első 9 vezető gazdaság egy-egy ország, és a 40. helyezettől szinte csak vállalatok határozzák meg a világgazdaságot. Ebből egyértelműen látható, hogy a változás kinek a felelőssége és feladata a jövőnk megváltoztatásának céljából.

Mutogathatunk Kínára, az USA-ra és a vezető nagyhatalmakra,
hogy szennyezik a környezetet, de a vállalatok szerepe egyértelmű!

A világ gazdaságát meghatározó első 100 szervezet rangsora:

100 rangsor

Forrás: https://frompoverty.oxfam.org.uk/the-worlds-top-100-economies-31-countries-69-corporations/


A fenntarthatóság elveit az ENSZ 1985-ben 17 céllal határozta meg. A feladatunk, hogy ezeket kövessük! A fenntarthatatlan gazdasági magatartás vezetett oda, hogy az éghajlatváltozás ilyen mértékben felgyorsult. A helyzet adott, most azt kell néznünk, hogy milyen módon változtathatunk ezen a leggyorsabban. A negatív változást az egyéni fogyasztás okozta, hiszen olyan termékeket vásároltunk, melyeknek előállításával a környezetünket károsítottuk, tehát ezen az elven kell változtatnunk. Ez pedig nem csak a kormányok feladata. Hatalmas a szerep és a felelősség az egyén, mint fogyasztó, és a vállalat, mint a fogyasztókat ellátó és gyártó szervezet részéről. Egyértelmű, hogy a vállalatok szerepe kiemelt, hiszen a világ gazdaságát ők határozzák meg. Közelítsük meg a kérdést erről az oldalról!

ENSZ által meghatározott fejlődési célok:

ensz fejlodesi celok


Amennyiben a vállalatok képesek fenntartható elven működni, úgy az éghajlatunk is kedvező módon fog változni. A vállalat vezetőinek szerepe abban is megvalósul, hogy milyen módon követelik meg ezt a fenntartható szemléletet a dolgozóiktól. Ezen túl a dolgozó a szemléletet hazaviheti otthonába, és bevezetheti ezt a hétköznapi életében, a családjában is.

A vállalat szerepe több oldalról is kiemelt.

Nézzük meg ezt a helyzetet Európa szintjén! Az unió is felismerte gazdasági és felelősségi szerepét a klímaváltozásban. Ennek értelmében egy globális vezető szerepet kíván felvállalni. Létrehozta az EU taxonómiát, mely egy osztályozási rendszer az EU éghajlati és környezetvédelmi célkitűzéseit illetően. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a célokat kritériumokká alakítja. Fenntarthatónak ismeri el azokat a gazdasági tevékenységeket, melyek jelentősen hozzájárulnak a környezetvédelmi célkitűzésekhez, és emellett megfelelnek a minimális szociális és társadalmi elvárásoknak.

Ennek egyik eleme a fenntarthatósági jelentés készítése.

A jelentés elkészítésére egyes nagyvállalatok már most kötelezettek. A jelentés elkészítésének során vizsgáljuk azt, hogy a vállalat tevékenysége hogyan hat a környezetre, illetve azt, hogy a fenntarthatóság elvei hogyan hathatnak az üzletre és a vállalatra.

Az EU 2024-től a kötelezettek körét bővíteni fogja.
Ez mit jelent pontosan a vállalatok felelősségére vonatkozóan?

A fenntarthatósági jelentés érintetti szinten is vizsgálja a cég működését. Ez az egyik irány a felelősségre vonatkozóan. Érintett minden olyan egyén, szervezet vagy csoport, aki befolyásolhatja az adott szervezet, vállalat céljának megvalósítását, vagy érintve van abban. Ide tartoznak tehát azok a szervezetek, vállalatok, egyének, amelyek a termelésben, forgalmazásban, gazdasági tevékenységben részt vesznek,  ide tartozik a hatóság, a konkurencia, a civil szervezetek és az egyéb iparági szereplők is. Látható, hogy ez egy széles lánc, amelyben a termelőtől a fogyasztóig mindenki érintett.

Kecskemét, kilátás a vízműdombról. (Benkó Zoltán szabadidőközpont)
vizmudomb

 

Hogyan hat ez a tény egy hazai vállalkozásra, akár egy kisvállalkozásra?

Amennyiben egy globális nagyvállalat elkészíti a fenntarthatósági jelentését, annak magyarországi képviselete is részt vesz ebben a munkában. A fenntarthatóság elveinek betartásával kötelezetté válik arra, hogy az ő érintettjeit is a fenntartható működés irányába ösztönözze. Fontos kiemelni, hogy a felgyorsult klímaváltozás miatt az ösztönzés 1-2 éven belül komoly kötelezettséggé fog válni. Például egy hazai beszállító, aki egy globális nagyvállalat termelési láncában részt vesz, ugyanígy kötelezett lesz a fenntarthatóság elveinek megvalósítására. Ez a kötelezés az ő érintettjeire is vonatkozik majd. Így lassan a közép- és kisvállalkozásokat is elérheti ez a kötelezés.

Persze lehet azt mondani, hogy ez még nem ért el minket, erre még van időnk, amíg nincs jogszabály kötelezettségem, addig nem foglalkozok vele. Emellett azonban tudni kell azt, hogy a fenntarthatóság módszerének kialakítása nem pár hónapos és nem 1-2 éves feladat. Magyarországon körülbelül 1000 nagyvállalat kötelezett jelenleg arra, hogy fenntarthatósági jelentést készítsen. Az ehhez tartozó érintetti kör ennek többszöröse. 2024-től ez a szám hatványozottan növekszik, ezért fontos az, hogy a nagyobb termelő és szolgáltató vállalatok mellett a kisebb cégek, civil szervezetek, társadalmi szervezetek, közműszolgáltatók, egészségügyi intézetek, oktatási intézmények is tisztában legyenek a jövőbe mutató feladataikkal.

A fenntarthatósági jelentés nem csak egy adminisztratív feladat, hanem a fenntarthatóság, a klímavédelem, az energiagazdálkodás, a társadalmi felelősségvállalás érdekében tett több éves munka és erőfeszítés eredményének nyilvánosságra hozatala, valamint felelős vállalás a jövőbeni céljainkról.

 

Cikkeink a fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatban:


A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egy olyan oktatást indított, amelyben előre lép a jelenlegi kötelezettségek mellett, és olyan tudást próbál átadni, mely a jövőben lesz alapvető feladata a cégeknek. Fontos kiemelni, hogy ezekre a feladatokra fel kell készülni, amelyhez idő kell. A zöldgazdasági szakemberképzéssel elveket, szemléletet, módszereket próbálunk átadni a hallgatók számára. Nem tudunk és nem is lehet minden egyes szakterületre konkrét megoldást és módszereket adni, nem lehet a fenntarthatóság elveit minden egyes iparágra 24 tanórában átadni. Egy dolgot viszont vállalunk, hogy aki az órákon részt vesz, az egy szemléletet, egy módszert, mintákat kap arra vonatkozóan, hogy a saját szakterületén belül milyen módon és milyen elveket követve tud felkészülni a jövőbeli feladataira. A 24 órás képzést 3 fő tartja: egy 30 éves környezetvédelmi múlttal rendelkező klímavédelmi szakértő és fenntarthatósági menedzser, egy 15 éves német IT tapasztalattal is rendelkező informatikus szakember és több 10 éves szakmai múlttal rendelkező gazdasági szakember. Ez alapján mérnöki, gazdaság és informatikai ismeretek is átadásra kerülnek.

Baja, Sugovica part
sugovica part

 

Mivel a fenntarthatósággal összefüggő információkkal kapcsolatos szaktudás, gazdasági és jogi háttér is folyamatosan fejlődik és változik, nem tudunk végleges anyagot átadni, de igyekszünk a lehető legaktuálisabb információkat a hallgatók részére megadni. A képzés segítségével a résztvevők kapnak egy átfogó képet, amellyel el tudnak igazodni a fenntarthatóság jövőbeni feladataiban.

Mit kapnak a hallgatók?

Az oktatás éghajlatváltozási alaptörvények bemutatásával kezdődik. A hallgatók megértik a klímaváltozás okát és törvényszerűségeit. Ezt követően a fenntarthatóság elveiről beszélünk, majd gyakorlati szempontok alapján részleteiben tárgyaljuk a vízgazdálkodással, körforgásos gazdasággal, a létesítmény-gazdálkodással, a csomagolással, a pénzügyekkel, az IT vel, az okos megoldásokkal kapcsolatos feladatokat. Az oktatás végén pedig a fenntarthatósági jelentés elemei elkészítésének módszerét mutatjuk be egy konkrét jelentés átnevezésével. A képzés keretében bemutatunk egy esettanulmányt is; ez egy konkrét karboncsökkentési eljárás módját mutatja be egy adott tevékenységre vonatkozóan. Ennek keretében megnézzük az eredeti állapot karbonkibocsátását, valamint az új fejlesztés karbonkibocsátásának változását, a csökkentés módját és mértékét. Emellett gazdasági mutatók szempontjából is kielemezzük a sikeres karboncsökkentés hátterét. Ez alapján mindenkinek módja nyílik egy egyszerűsített karboncsökkentési terv elkészítésére is.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2023. április 28-án zárja a zöldgazdasági szakemberképzés 2. évfolyamát. A 3. évfolyam ősszel indul, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt és jelentkezőt. A képzést olyan szemléletű embereknek javasoljuk, akik rendszerbe akarják foglalni a klímaváltozással összefüggő ismereteiket, akik szeretnék az általuk képviselt vállalat vagy szervezet napi tevékenységében is megvalósítani és képviselni a fenntarthatóság elveit. 

Mi a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről ehhez teremtünk egy lehetőséget, egy fórumot, és keressük a hozzánk csatlakozó partnereket!Szerző:
Tan Attila
fenntarthatósági menedzser
környezetvédelmi és klímavédelmi szakértő


Rendezvénynaptár

Április 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2