Pályázati felhívás a Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételre

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételre.

1. A pályázati kiírás célja:
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a gazdasági kamara az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciák elsajátítását mérő szintvizsga megszervezéséhez, az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

Elsősorban az alábbi szakképesítésekben várjuk a pályázatokat:
Festő, mázoló, tapétázó [3458204]
Gépjármű mechatronikus [3452502]
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó [3452504]
Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó [3454306]
Számítógép-szerelő, karbantartó [3452302]
Villanyszerelő [3452204]

2. A pályázat beadásának formai feltételei:
•    A névjegyzékbe való bekerülés iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett adatlapon kell benyújtani, a mellékletek csatolásával a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához.
•    A pályázatok benyújtása folyamatos.

3. A pályázaton történő részvétel feltételei:
     A szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat:
•    szakmunkás bizonyítvány és mesterlevél, továbbá tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
•    szakirányú technikusi oklevél, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
•    akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvány, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
•    szakirányú főiskolai, egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat
•    vizsgáztatási tapasztalat, legalább alapfokú pedagógiai ismeret
•    büntetlen előélet

Előnyben részesül, aki kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve szerepel a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakképesítésben).
4. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- részletes szakmai önéletrajz
- kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása
- szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű
Az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap, amely három évig érvényes.
További részletekről kérjük, érdeklődjön a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák munkatársainál.

További információk:

-    Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzat
-    2011. évi CLXXXVII. szakképzésről szóló törvény