Pályázati felhívás

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázati kiírása megyei Szakmai Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékébe történő felvételről


1. A pályázati kiírás célja:

A szakképzésről szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény (14.; 15. §) alapján a gazdasági kamara látja el:
- Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó állami szakmai vizsgák vizsgabizottságaiba történő kamarai tag(ok) delegálását.
- Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

A törvényi előírások végrehajtása céljából a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot ír ki a Szakmai Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékbe való felvételre / a tagság meghosszabbítására, bővítésére és módosítására.


2. A pályázat beadásának formai feltételei:

A névjegyzékbe való bekerülés iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett adatlapon kell benyújtani, a mellékletek hiánytalan csatolásával. Az adatlap minden pontját kérjük kitölteni.


3. A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázati adatlapon megjelölt szakképesítésnél/szakképesítéseknél/szakmacsoportoknál a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat az alábbiak szerint:

Minimális feltételek:
- büntetlen előélet;
- szakirányú főiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott szakmacsoportban, vagy
- szakmai és középiskolai végzettség, vagy mesterlevél, továbbá öt éves szakmai gyakorlat az adott szakképesítésben, vagy
- szakirányú végzettség, valamint 10 éves szakmai gyakorlat az adott szakterületen, előnyben részesítjük, aki vállalkozói gyakorlattal rendelkezik.


A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

- regisztrált/önkéntes/pártoló kamarai tag, vagy ilyen vállalkozás foglalkoztatottja.
- szerepel az országos vizsgaelnöki, szakmai szakértői, felnőttképzési szakértői, mestervizsga elnöki, szintvizsga elnöki névjegyzékben (adott szakterületen /szakképesítésekben),
- szakmai vizsgáztatási ismeretekkel rendelkezik,
- legalább alapfokú pedagógiai ismeretekkel rendelkezik,
- egyéni vállalkozó, cég vagy gazdasági társaság tulajdonosa, alkalmazottja
- a pályázatban megjelölt szakképesítések szakterületein aktív tevékenységet gyakorol vagy oktatóként tevékenykedik

A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- önkéntes/pártoló kamarai tagság igazolása, ha ilyennel rendelkezik,
- vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (kinevezés másolata)
- legalább egy gazdasági kamarai tagtól, vagy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás,
- adatlap melléklete/i a megpályázott területnek megfelelően (1. számú melléklet)
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (2. számú melléklet)
- a pályázó nyilatkozata a büntetlen előéletéről (3. számú melléklet)
- a pályázó nyilatkozata a szakmai záróvizsgával kapcsolatos összeférhetetlenségéről (4. számú melléklet)
- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

 

4. A pályázat benyújtásának határideje, módja, az elbírálás folyamata:
    
A pályázatok beadása folyamatos.
A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani.
A pályázatok értékelését a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Elnöksége vagy az elnökség egyetértésével a Szakképzési Bizottsága végzi.

A névjegyzékbe kerülés a kiállítás időpontjától számított öt évig érvényes.

 

5. A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (6000 Kecskemét, Árpád körút 4.)

A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel: „Pályázat – Vizsgabizottsági tagságra”  

                          
6. A névjegyzékbe kerülő vállalja:

- a kamara által szervezett – a feladattal összefüggő – módszertani, szakmai felkészítéseken, továbbképzéseken részt vesz.
- a megpályázott területe(ke)n – előzetes egyeztetést követően – a „Megbízás” szerinti vizsgán részt vesz,  és a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi és dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.
- a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi az illetékes területi kamara felé, vagy személyesen módosítja az Integrált Ügyviteli Keretrendszer (IUK) Komplex vizsgabejelentések felületen.
- az érvényességi idő lejárta után a névjegyzékbe történő újbóli felvétel/meghosszabbítás a pályázó felelőssége.

 

További információ és jelentkezési lap a mellékletben található.