Felhívjuk a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-jétől  a gyakorlati képzés során olyan személy vehet részt gyakorlati oktatóként, aki
- büntetlen előéletű, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint
- azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.(A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31.§, 55.§ (17) ).

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  szakács, cukrász, pincér, asztalos, kozmetikus  szakmákban mestervizsgát és arra felkészítő tanfolyamot indít 2012 tavaszán.

Mestervizsgára az bocsátható, aki

a.    az adott szakmában, a szaktárca által rendeletben kibocsátott mestervizsga szakmai követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén az illetékes szaktárca által honosított bizonyítvánnyal igazolja,
b.    az adott szakma mestervizsga követelményrendszerében előírt feltételekkel rendelkezik, és azt munkáltatói igazolással vagy vállalkozó/vállalkozás esetén vállalkozói igazolvánnyal, a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolja.

Érdeklődését további információkkal Ördög Dóra szakképzési irodavezető és Kossuthné Veszter Ágnes Oktatási Stúdióvezető várja a 76/501-531-es, 501-501-es telefonszámon!