Az olasz gasztronómia legújabb anyagai, eszközei, technológiai eredményeinek vizsgálata  Bács-Kiskun megyei gazdálkodó szervezetek és iskolarendszerű képzést folytató intézmények gyakorlati oktatói részére cukrász és szakács szakmában projekt összefoglalója

A gazdasági kamarákról és a szakképzési szóló törvények szabályozása értelmében a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyik kiemelt feladata a szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati képzését végző gazdálkodó szervezetek felügyelete. A képzés minőségére, az azt befolyásoló környezetre, a képzőhelyen folyó oktató-nevelő munka eredményességének megállapítására irányuló vizsgálat során lehetőség nyílik a gazdálkodó szervezetek szakmai továbbképzési igényeinek felmérésére. Projektünk ezen -  vállalkozói, valamint iskolarendszerű szakképzést folytató - intézmények igényeire épült: tanulmányút/szakmai gyakorlat szervezése Olaszországba az alábbi célok és eredmények figyelembevételével:
Az olasz gasztronómia anyagai, eszközei, technológiája világszínvonalú és termékei kedveltek, amelynek ismerete, elsajátítása és alkalmazása jelentős mértékben növeli a hazai szakemberek szakmai tudásértékét. A megvalósított tanulmányút/szakmai gyakorlat gyakorlati képzést folytató Bács-Kiskun megyei gazdálkodó szervezetek és iskolarendszerű képzést folytató intézményekből érkező 10 fő cukrász és 10 fő szakács gyakorlati oktató ismeretszerzését segítette. A program során 1. megismerték a csúcstechnológiát képviselő anyagokat, eszközöket, berendezéseket, technológiákat , 2. képzési, módszertani tapasztalatokat szereztek a cukrász és szakács szakma gyakorlati szakképzése folyamatában, 3. adaptációkkal bővült módszertani szemléletük a sajátos nevelési igényű/sérült tanulók és ép társaik integrált oktatására. A szakmai gyakorlat munkaprogramja a cukrász és szakács  szakmák (1/2010. (II.5.) SZMM rendeletben kiadott) szakmai- és vizsgakövetelményeinek  1424-06, 1425-06, valamint 1465-06, 1467-06 szakmai követelménymoduljai, továbbá az ipari mesterképzés szakmai- és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. évi (VI.19.) IKM rendelet cukrász és szakács mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek alapján, a szakmai gyakorlati oktatók szakmai továbbképzési alternatívájaként készült.
A tanulmányút/szakmai gyakorlat helyszíne Lucca, a Luccai Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Agrárkamara Olasz Konyha Nemzetközi Akadémiája, ideje: 2011. szeptember 25  - október 1 volt.
A fogadó intézménnyel, a Luccai Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Agrárkamarával jó partneri kapcsolatot ápol a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, így a kialakult partneri viszony garanciát jelentett a megfelelő szakmai színvonal biztosítására, a felmerült igények kielégítésére. A témavezető Gianluca Pardini mesterszakács és mestercukrász a garfagnani, a luccai, a versiliai hagyományos konyha, kávéházi cukrász készítmények teljes körű bemutatásakor új munkafolyamatokkal és hazánkban nem, vagy alig használt nyersanyagokkal ismertette meg a résztvevőket.  Partnerintézményeink (akik részben küldő intézmények) a cukrász és szakács szakma tanulóképzésében kiemelt szereppel bíró mikro, kis- és közepes vállalkozások (Rigó Vendéglő, Családi Kiss Cukrászat Kft.) és iskolarendszerű szakképzést folytató intézmény (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma) voltak.
A projekt értékét és eredményességét növelte, hogy a kiutazók tényleges gyakorlati munkát végeztek, vizsgamunkákat készítettek.
A projekt megvalósulását segítette az a kiutazást megelőző 3 órás szakmai felkészítés, amelynek során a szakértők tanulmányozták az olasz kamarai rendszer sajátosságait, valamint az aktuális olasz-magyar gazdasági kapcsolatok, a vendéglátás és élelmiszeripar kérdését, a Toscan régió sajátosságait.
A résztvevő előzetes tudásszintje alapján összeállított munkaprogram  - a szakértők és a témavezető szakmai anyagokban történt visszajelzései alapján – az projekt elvárt eredményeit biztosították.