A zöldgazdaság helye, jövője a hazai és a globális gazdaságban

A környezetvédelem megítélése
A teremtett világunk védelmével összefüggésben elvárt és előírt konkrét tevékenységekre az a mai felfogás, hogy ez egy akadály a gyors iparosodás és gazdasági fejlődés kapcsán. Ez nagy hiba, hiszen akár akarjuk, akár nem, a saját életterünk egyre szűkül.

Új lehetőség
Ez a helyzet sokáig nem tartható fenn, ezért ezt gazdasági szempontok alapján fordítsuk át: Mi lenne, ha a klímaváltozással összefüggésben hazánk a zöldipari innovációk révén, minden gazdasági szereplővel közösen, új és exportképes termékeket tudna kifejleszteni? Ezek kezelik, vagy megoldják a hazai környezetvédelmi és klímavédelmi problémákat, emellett új zöldipari innovatív technológiákat állítanak elő. Ezzel hazánk a jelentős szegmenst képviselő beszállítói státuszból (pl. autóipar) egy új, saját gazdasági vonalat tudna megvalósítani. Korrekt, bizalomra épülő összefogás mellett ez 5- 10 éven belül megvalósítható.


Zöldipar, mint a jövő gazdasági lehetősége:

Változó klímaállapotunk üvölt, hogy ez így nem jó, ami van. Ez ma már közhely, de belül mindenki tudja, hogy ezen változtatni kell, melyhez innovatív műszaki megoldások kellenek. A környezetvédelem hazai szerepe alapján úgy tűnik, hogy hazánk kezdi látni azt, hogy a zöldipar lehet az, ami az igazi innováció egyik alapját jelentheti. Mi erre most célzottan és határozottan fel akarjuk hívni a figyelmet az állam, a termelő cégek, valamint az oktatás részéről. Azt látni kellene, hogy szinte minden fejlesztés a környezetünk védelme érdekében jön létre, tehát leszögezhető, hogy minden, amit innoválunk, az valamilyen szinten összefügg a környezetünk védelmével. Ezért hiba az, hogy ezt a szegmenst nem fejlesztjük igazán nagy erővel. Hazánknak kiemelt feladata ez, mivel a klímaváltozás hatása és sebessége a mi égövünkben is jelentős. Ezért a hosszútávú létfenntartásunk érdeke, hogy ezt az innovációs irányt kiemelten kezeljük. Erre alapozva szükséges, hogy minden innovációs eredmény környezetvédelmi szempontból külön elemzésre kerüljön, továbbá mint zöldipari termék, emeljük ki ezek környezetvédelmi jelentőségét. Dr. Áder János köztársasági elnök minden előadásában ösztönöz bennünket arra, hogy a zöldipari termékeink fejlesztésével világpiaci szereplők legyünk. A hazai zöldgazdaság, mint környezetvédelmi ágazat ehhez tud és akar csatlakozni, ezt az elképzelést akarja támogatni, illetve a megvalósításban részt akar venni.

Jövőkép
Amennyiben hazánk képes a saját területén lévő környezetvédelmi problémáinak önerőből történő megoldására, akkor képes lesz ezt a technológiát más országokban is export termékként vagy szolgáltatásként is eladni. Tehát az itthon kifejlesztett és működő termékek amellett, hogy hasznot hoznak itthon, külföldön is értékesíthetők. Járhatunk ennek az iparágnak az élen, így a zöldgazdaság lehet egy új húzó ágazat. Fejlesszünk ki olyan technológiákat, melyek megoldják az itthoni és a külföldi problémákat, amelyeket a klímaváltozás okoz! Hazánk lehet egy zöldipart fejlesztő ország.

Egy hazai zöldipar valós háttere
Ha megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy környezetipar az, ami minden szakterületet magába foglal, ezért ezt csak átfogó ipari-mezőgazdasági és kutatói innovációkkal lehet fejleszteni.

Mekkora fejlesztői és gyártói környezetet is mozgathat meg valójában a zöldipar? Nézzük ezt meg a környezetvédelem fő ágazataira bontva!

Zaj, rezgésvédelem és sugárzás elleni védelem, mely alapvetően gépipari és villamos ipari fejlesztéseket és szaktudást igényel, és csatlakozik a közlekedés, a gépgyártás és az építőipar minden ágához.

Klíma- és levegőtisztaság-védelem, mely alapvetően energetikai, gépipari, valamint természettudományi (légkörfizikai és kémiai) ismereteket igényel, és kapcsolódik a biológia szinte minden ágához. A közlekedés, a gyártás és az építőipar, a mező-, erdő- és vízgazdálkodás szintén közvetlen része a légkör állapota megóvásának és javításának, akár a természetben, az utcán, akár a lakó- vagy munkatérben.

Talaj- és vízvédelem, mely alaptudományként kémia és biológia szakterület, melyhez a vízépítő és agrármérnökökön keresztül csatlakozik a műszaki megvalósítás. A víz létünk alapeleme. A világ és hazánk is vízproblémákkal küzd, innováljunk itthon ebben az irányban! Hazánk bizonyítottan sivatagosodással érintett terület, melynek konkrét negatív eredmény már van, tehát már nem csak jelekről beszélünk.

Hulladékgazdálkodás, mely alapvetően biológiai, fizikai és kémiai alapokra helyezett műszaki mérnöki terület. Része a feldolgozóiparnak, hiszen a megfelelően gyűjtött hulladék ismét visszakerül a körforgásba alapanyagként vagy (másod)nyersanyagként. A hulladék ilyen szempontú lakossági és ipari kezelése a legfontosabb, előtérbe helyezve a képződés megelőzését. Kiemelten fontos, hogy az anyagkörforgás már az oktatásban is olyan alap legyen, mint az írás és olvasás képessége.

Természetvédelem, mely az élettelen környezetnek és változásainak, valamint biológiai evolúciós folyamatainak, a létrejött önfenntartó, önszabályozó rendszereknek (elsősorban) a humán hatásoktól származó védelmét jelenti. Talán a legszerteágazóbb tudást igényli a holisztikus szemlélettől, az ökológiai, mérnöki, biológiai, kémiai tudástól kezdve az alapvető mező-, erdő- és vízgazdálkodási ismeretekig.

Tájvédelem, mely a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzését és fenntartását célozza. A tájvédelem összefüggésben áll a regionális és várostervezési, továbbá kulturális, környezetvédelmi, mezőgazdasági, szociális és gazdasági, valamint minden olyan egyéb politikával, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása lehet a tájakra, a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek jellemző összetételére. Kapcsolódik az épített környezet és a kulturális örökség védelméhez, így műveléséhez szinte minden humán- és természettudományi, műszaki ismeretre szükség van.

Informatika- IT: ide soroljuk azt, ami mai korunk lételeme, ez pedig az IT, mely behálóz mindent, és ez így van jól, ha azt az emberi belső természeti értékrendünk szerint jó célra használjuk! Az IT ad módot arra, hogy a felsorolt elemeket egy közös irányba integráljuk és kontroláljuk. Nagyon fontos, hogy az IT a környezetvédelem alapeleme legyen! Ez az, ami az egész rendszer fenntartható fejlődését biztosítja, tehát egy védő- és működési ernyő a létünk felett. Ide tartozik a térinformatika szoftver és hardver gyártás, üzemeltetés és mindezek célszerű fejlesztése. Ide tartoznak a térinformatika-szoftverek, a hardvergyártás, az üzemeltetés. Ebben az Ipar 4.0 élenjáró lehet.

Az energetika és a megújuló energia használata egyre nagyobb szerepet kap a gazdaságban és a lakosság körében. Alapvetően elektrokémiai és –fizikai ismereteken alapuló mérnöki, gépipari és építőipari műszaki terület, de fontos szerepe van a biológiának is (bioenergia). A K+F tevékenység, a digitalizáció is egyre több impulzust kap a természettől az ökoinnovációk felé vezető úton.
Az ágazatok közötti átjárhatóság további zöldipari fejlesztésekkel járulhat hozza a fenntarthatósághoz az erőforrás-hatékony működéshez.

Az oktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, a Területi Innovációs Platformok, kompetenciaközpontok, az új szakmajegyzék megannyi lehetőséget nyújt a pályaorientációhoz, a szaktudás megszerzéséhez, amely a kereslet alapú képzésből kikerülő munkavállalók számára biztos munkahelyet jelent. E képzések, kutatások során vezérlő elvként kell kezelni a fenntarthatóság szempontjait, amely lehetővé teszi a megszerzett ismeretek piacképességét, ezáltal a társadalom és az emberi élet fennmaradását, fejlődését is. Az ilyen szemléletű családi nevelés, intézményes oktatás és felnőttképzés, foglalkoztatás a jövő záloga.

Összefoglalás:
• Hazánknak kiemelt feladata a zöldipar fejlesztése, mivel a klímaváltozás hatása és sebessége a mi égövünkben is jelentős.
• A zöldgazdaság lehet egy új húzó ágazat. Fejlesszünk ki olyan technológiákat, melyek megoldják az itthoni és a külföldi problémákat, amelyeket a klímaváltozás okoz!
• A hazai gyártó környezet szinte minden szegmensét megmozgatja a zöldipar. Ez által az egyik legszélesebb körben ható és legszélesebb ismereteket igénylő iparág.

Szerző:
Tan Attila

Forrás: Zöldgazdaság 2021, kiadó: KSZGYSZ


pexels pixabay 325944


Rendezvénynaptár

Július 2022
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

Várható események

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó