A globális klímaváltozás hatására becsült éghajlatváltozások Magyarországon (I. rész)

A cikkben konkrét adatokat és tényeket közlünk, mely alapján látható, hogy Magyarországon milyen változások várhatók. Az adatokat több részletben közöljük. Fontos azt tudnunk, hogy a változásokhoz való alkalmazkodó képességünk adja meg a hazai zöldgazdaság irányát. Olyan technológiákat, eszközöket, épületeket és egyéb infrastruktúrákat kell fejlesztenünk és megvalósítanunk, melyek a változó hatásoknak ellenállnak és ezen felül képesek csökkenteni a klímaváltozás okozta negatív hatásokat. Mit jelent ez pontosan? Nem elég az, hogy az épületek kibírják a változó éghajlati hatásokat. Olyan épületeket, technológiákat kell megvalósítani, amelyek csökkentik a hatást, pl. CO2 elnyeléssel.  

Az adatok az OMSZ éghajlati és a NATÉR adatbázisából lettek kigyűjtve.

1.) Átlagos hőmérséklet emelkedés:

Az átlag hőmérséklet növekedés viszonyítási alapja az 1981-2010-es időszakra vonatkozó átlaghőmérsékletek. A globális hőmérséklet emelkedés 2021-ben 1,1 0C a referencia időszakhoz képest, ez hazánkban már 1,2 OC. 1901-től mérve megállapíthatók a következő emelkedések. Nyári hónapok: 1,6 OC, tavasz: 1,3 OC, tél: 1,1 OC, az ősz: 0,9 OC volt.

Az előrejelzések szerint 2050-ig nyáron 1,4-2,6 OC-os, ősszel 1,6-2 OC-os emelkedés várható. 2100-ig az emelkedés meghaladhatja a 4 OC-t. Az ország keleti és déli területein várható a legnagyobb mértékű melegedés.

Az ábra egy anomáliát mutat, mely az átlagostól való hőmérséklet emelkedést mutatja. Az egyértelmű, hogy ez az emelkedés pozitív és már 1 OC felett van.

 anomalia

 

2.) Nyári napok és hőségnapok száma:

Nyári napnak nevezzük azokat a napokat, amelyeken a napi maximális hőmérséklet nagyobb, mint 25 °C. Hőségnapnak azt nevezzük, amikor a napi középhőmérséklet nagyobb 25 °C-nál. (Szokás ezt hőhullámos vagy hőségriadós napnak is nevezni.)

A nyári napok száma az 1961—1990-es időszak átlagához képest az évi 66 napról 2050-ig 21-23 nappal, 2100-ig pedig 41-53 nappal fog nőni. A hőségnapok száma 2050-ig 3,6-10 nappal, 2100-ig pedig 14-20 nappal növekszik.  A hőségnapot hőhullámos napnak is szokták nevezni.

A probléma több oldalon jelentkezik. Amennyiben az emberre való közvetlen hatást nézzük, akkor a halálozás száma a hőségnapokon átlagosan kb. 15 % -kal magasabb, mely napi szinten 130-150 fővel több halálozást jelent.

halalozas 

 

A következő három ábrán a hőségriadós napok számának jelentős növekedését látjuk a 60-40 évvel ezelőtti referencia időszakhoz képest.

 hosegriado

hosegriado2 

hosegriado3

 

3.) Maximális száraz időszakok hossza:

Ebben az időszakban a napi csapadékösszeg kisebb, min. 1 mm, vagyis nem esik az eső. A száraz időszakok a 1961-1990-es referencia időszakban ősszel fordultak elő. A modellek azt mutatják, hogy 2050-ig kismértékű változás várható. 2100-ig pedig nyáron várható egyértelmű növekedés. A száraz időszakok 2070 után ősszel és tavasszal is megnőnek.

4.) Felszíni vizek átlaghőmérséklete:

A hőségnapok számának növekedésével párhuzamosan lassú emelkedés várható. Ez minőségi változást eredményez a vízben, mely megváltoztathatja annak élővilágát. A hőmérséklet növekedése függ a felszíni víz mennyiségétől, elhelyezkedésétől, használatától.

5.) Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék gyakorisága és intenzitása:

Nagy intenzitású és csapadékhozamú esőzés a jövőben gyakrabban fordul majd elő. Károsító hatásuk függ a felület vízelvezető képességétől, a növényzettől, a talaj áteresztő képességétől, a domborzati viszonyoktól.  Az áteresztő képesség pedig függ a talaj használatától. A kiszáradt, döngölt, megkeményedett talaj, melyben élővilág nem található (település városi talajok), a beszivárgás gyakorlatilag nulla. Az ide lehullott csapadék elfolyik a csatornákon és a burkolt felületen át, majd egy mélyebb fekvésű területen időlegesen árvizet okoz.

Ebben a témában jelentős a lakosság egyéni felelőssége, melyről már írtunk. A klímaváltozás hatásainak csökkentése miatt a saját kertjeinkben növénykultúrákat kell telepítenünk, mert ezek képesek természetes életfeltételeket biztosítani a talaj élővilágának. Már nem elegendő egy egyszerű gyep pár fával. Dús növényzetet kell létrehoznunk, közvetlen a talajon és a fák szintjén is. Így a kertünk lehetővé teszi azt, hogy a lehullott csapadék a terültünkről ne vezetődjön el, és a növényzet által CO2 megkötés történjen.  Módot kell adni arra, hogy a csapadék helyben elszikkadjon. Ha erre nincs lehetőség pl. egy kis udvarnál, akkor tároljuk a csapadékot és öntözzünk onnan. A lakosság ezt saját kertjeiben meg tudja valósítani.

A leírt megoldás olyan tevekénység, mellyel a magánember is tehet a klímaváltozás ellen, hiszen egy jól működő talaj a növénykultúrával együtt CO2 elnyelő (megköti az üvegházhatású gázokat), továbbá a talaj biológiai állapota is jelentősen javul. Tehát fontos az, hogy a burkolt felületeket csökkentsük (ha már van burkolt felület, akkor szüntessük meg és növényzettel borítsuk), és így tegyük lehetővé, hogy a csapadék közvetlen a talajba jusson.

Ugyanezt a módszer a vállalkozásoknál is alkalmazandó. A leesett csapadék felfogása, telephelyen belüli megtartása, felhasználása vagy saját kerten, gyepen, fásított területen történő szikkasztása vezetői felelősség. Fontos, hogy a zöldgazdaság részeként a gazdálkodó szervezetek vezetői ezt a gondolkodást a fejlesztéseik során alkalmazzák.

A klímaváltozás Magyarországra vonatkozó éghajlatváltozási hatásainak bemutatását folytatjuk.Összeállította:
Tan Attila
környezetvédelmi szakértő


Forrás:
OMSZ éghajlati adatbázis www.met.hu
Balogné Gaál Zsófia: Éghajlati paraméterben a klímamodellek alapján becsült változás (előadás)
NATÉR adatbázis: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/