Gyakorlati képzés a RENDKÍVÜLI helyzetben

A koronavírus-járvány kapcsán számos más intézkedés mellett 2020. március 16-tól visszavonásig tantermen kívüli oktatás van érvényben a szakképzésben is. A közismereti és szakmai elméleti anyagot digitális oktatás formájában sajátíthatják el a tanulók. A gyakorlati képzés zavartalan lebonyolítása érdekében együttműködésre, a gyakorlati képzés folytatására biztatjuk Önöket! 

A gyakorlati képzésre két lehetőség áll rendelkezésre:

1.  A képzőhelyen történő hagyományos oktatás

2.  Nem a képzőhelyen megvalósított digitális oktatás

 

Mindkét esetben elmondható, hogy a tanulószerződésből fakadó jogok és kötelezettségek megmaradnak, így változatlanul jogosult a tanuló a tanulói juttatásra, a vállalkozás pedig az állami normatívára.

Nagyon fontos, hogy JELEZZE a számunkra, hogy melyik oktatási formát választja!

 

1. A képzőhelyen történő hagyományos oktatás

Jelenleg a gyakorlati képzőhely dönthet, úgy hogy a továbbiakban is a hagyományos értelembe vett formában szervezi meg a gyakorlatot. Ebben az esetben azonban kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására:

- az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, és az étkezőt.

- a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.

- a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.

Ezen szempontok teljesüléséről és a gyakorlati oktatás folytatásáról a vállalkozásnak nyilatkozatot kell tennie az iskola és a kamara felé.

Fontos azonban, hogy a tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül. Ez természetesen érthető jelen helyzetben. Jelenleg azonban nincs olyan rendelkezés, amely a tanulót felmentené a gyakorlati képzés óraszámainak teljesítése alól! Tehát, amennyiben a tanuló sem hagyományon, sem digitális formában nem teljesíti a gyakorlatot, nem lesz meg a szükséges óraszáma, így kétségessé válik, hogy a következő évfolyamba léphet.

 

2. Nem a képzőhelyen megvalósított digitális oktatás

A szakmai gyakorlati oktatást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

A digitális oktatásra történő átállással szükség van a gyakorlati oktatás eddigi megszokott módszereinek újragondolására. Tudjuk, hogy a munkakörnyezetben szerzett tapasztalatokat semmi nem pótolja, azonban ez egy rendkívüli helyzet, amely szintén rendkívüli megoldásokat követel.

Segítünk a digitális szakmai gyakorlati oktatásra történő átállásban, a folyamatosság fenntartásában! A feladatokat tartalmazó Digitális tudástár elérhető:

https://akt.mkik.hu/news/19