Megjelent a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020 (III.26) Kormányrendelet módosítása

Tisztelt Vizsgaszervezők!
Tisztelt Felnőttképzők!

2020. május 27. napján hatályba lépett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). A R. kizárólag az iskolarendszeren kívüli képzésről és azt követő komplex szakmai vizsgáiról rendelkezik.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglaltak alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt 2020. március 27. napjától a felnőttképzésben szakmai vizsga és kontaktórás képzés nem volt szervezhető. A R. 1. § b) pontjában meghatározottak szerint 2020. május 27. napjától a felnőttképzésben újra szervezhető szakmai vizsga, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés megtartására is lehetőség van a járványügyi szabályok betartása mellett. A Minerva Egységes Rendszerben (továbbiakban: MER) beállíthatók és átállíthatók a képzési ütemezések. A vizsgaszervezők az elektronikus törzslap rendszeren keresztül (a továbbiakban: rendszer) végezhetik el a R.-ben számukra előírt feladatokat. Ennek érdekében a R.-ben előírtaknak megfelelően a rendszert módosítjuk. A vizsgaszervezőknek a R.-ben foglaltakkal kapcsolatos, a rendszerrel összefüggő feladatairól az alábbiakban adunk tájékoztatást. 1. A R. 3. § (6) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli vizsgatevékenységre hetente legfeljebb két időpont jelölhető ki. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az érintett tárcákkal való egyeztetést követően a vizsganaptárban az eredetileg meghatározott időpontokat az adott szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott új időpontokra módosítja/a meglévő időpontokat új időpontokkal kiegészíti, továbbá a módosított vizsganaptárt honlapján elérhetővé teszi, amely az alábbi linken érhető el: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=540 . A módosított vizsganaptár közzétételét követően a rendszerben minden tárca újonnan meghatározott központi írásbeli és központi gyakorlati vizsgaidőpontja elérhető lesz, kiválaszthatóvá válik. 2. Az innovációs és technológiai miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések központi írásbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenységei írásbeli tételcsomagjainakátvételéről (a rendelkezésre álló napokról és idősávokról) a szokott módon e-mailben tájékoztatjuk a vizsgaszervezőket. 3. A R. 3. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgaszervező a szakmai vizsgátvizsgacsoportonként, legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően húsz nappal jelentibe a rendszerbe.

 

4. A R. 1.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.Kérjük, hogy a képző intézményt képviselő vizsgabizottsági tagnak a rendszerbe való bejelentésekor erre legyenek tekintettel! 5. Tájékoztatjuk a Tisztelt Felnőttképzőket, hogy R. értelmében a képzés abban az esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szereződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Viszont amennyiben jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program a képzés vagy a modulzáró vizsga tekintetében a távolléti oktatás, távoktatás vagy digitális képzés valamelyik formáját lehetővé teszi, a képzés, illetve a modulzáró vizsga kizárólag ebben a formában szervezhető meg. 6. A R. értelmében hatályát vesztették a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 14. § (1) bekezdése, valamint a 14./A. §-a szerinti folyamatban lévő képzésekre megállapított rendkívüli intézkedések. 7. Tájékoztatjuk a Tisztelt Felnőttképzőket és Vizsgaszervezőket, hogy a képzés során a képzés szervezője, a vizsga alkalmával a vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős a járványügyi szabályok által előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.

Együttműködésüket köszönjük!

Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

További információ


Rendezvénynaptár

Május 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

evszazadokoroksege

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó