A vendéglátás értelmezése a védekezési intézkedésekhez kapcsolódóan

Tisztelt Vállalkozásvezető Asszony / Úr!

Nagy számú megkeresés érkezett hozzánk, melyben kérték, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések hatályát értelmezzük a vendéglátó helyek vonatkozásában.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § a vendéglátás fogalmát a következőképpen határozza meg:

„30. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is;”

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint:
„4. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
8. § (1) Vendéglátó üzletben
a) az ott foglalkoztatottak kivételével és
b) a (2) bekezdés szerinti kivétellel
tilos tartózkodni.
(2) Vendéglátó üzletben való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges időtartamig megengedett.
(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni
a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.”

Tehát a tágan értelemzendő vendéglátóhelyeken – ideértve a leggyakrabban kérdésként felmerült kocsmákat és kávézókat - kizárólag elvitelre alkalmas ételek kiadása engedélyezett.
A rendelet kapcsán beérkezett módosítási és kiegészítési javaslatokat továbbítjuk a Kormány részére.

Üdvözlettel:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Közgazdasági Igazgatóság