Pandémia miatt elmaradt gyakorlati képzés megszervezése

Az SZFHÁT/47809/2021-ITM számú egyedi miniszteri határozat (A szakképzést folytató intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt vevők szakmai vizsgája lebonyolításáról a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában) 26-27. pontjai értelmében a tanuló, illetőleg képzésben részt vevő személy szakmai vizsgára történő felkészítése érdekében a szakképző intézmény vagy – tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló, illetőleg képzésben részt vevő személy esetén – a gyakorlati képzést folytató szervezet, illetőleg duális képzőhely az elmaradt tanulmányi követelmények figyelembevételével 2021. augusztus 23. és 2021. október 1. között gyakorlati képzést köteles szervezni, amelyen a tanuló, illetőleg képzésben részt vevő személy részvétele kötelező.

A tanuló, illetőleg képzésben részt vevő személy számára a vizsgára a tanulmányi követelmények teljesítését igazoló bizonyítvány ezt követően állítható ki.

Az a vizsgázó, aki a 2020/2021-es tanévben a koronavírus-járvány miatt nem teljesítette a vizsgára bocsátáshoz szükséges gyakorlati követelmények 51 százalékát, nem bocsátható szakmai vizsgára. Számára a 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító- és pótlóvizsgának.