Gyakorlati képzőhelyek elszámolhatósága a járványidőszakban

A veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló SZFHÁT/36453/2021-ITM Egyedi miniszteri határozat alapján személyes jelenléttel 2021. március 8-tól április 7-ig, majd azt követően a kiadott kormányrendeleteknek megfelelően 2021. május 9-ig a közismereti és szakmai oktatást, a szakképző intézményben a szakmai gyakorlati oktatást digitális munkarendben lehetett teljesíteni.
Az online oktatás kiterjedt a duális képzőhelyeken tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel jelen lévő tanulókra is.

A képzési program szerinti vállalatnál töltendő napokra (digitális oktatás megszervezése esetén) a kedvezmények érvényesíthetőek azzal, hogy a munkabért továbbra is folyósítani kellett a duális képzőnek.

Tehát minden olyan napra, mely nem iskolai oktatási nap és a duális képzőhely a tanulók részére online/digitális oktatást tartott, tananyagot, feladatot küldött, érvényesíthető a gazdálkodó részére az adókedvezmény, melynek számítási módja 2021-től az alábbi módon tehető meg.

A tanulószerződéses tanulók foglalkoztatása után érvényesíthető önköltség számításának módját a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (új szakképzési törvény) 107. § (2) bekezdése szerint kell figyelembe venni:

„A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként.”

Az önköltség alapja 2021. évben 1.200.000 Ft, a szakmaszorzókat pedig a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4/A melléklete tartalmazza. (lásd: mellékletben)
Az önköltség számításának kontrolljához javasoljuk a tanuloszerzodes.hu oldalán megtalálható Normatíva- és költségkalkulátort.
(segédlet megtalálható a mellékletben)

Példa:

34 522 04 Villanyszerelő
- önköltség alapja 2021-ben: 1.200.000 Ft
- szakmaszorzó (Szkr. 4/A melléklete szerint): 2,18
- 2021-ben munkanapok száma: 254

1.200.000 Ft * 2,18 / 254 = 10.299 Ft/munkanap

Az Szkt. alapján minden olyan munkanapra érvényesíthetjük az önköltséget, amikor a tanuló nincs iskolában.