A Békéltető Testületnél a veszélyhelyzetben is zökkenőmentesen folyik a munka

A veszélyhelyzet kihirdetést követően a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnöke kidolgozta az új eljárási rendet, aminek következtében a testületnél továbbra is zavartalanul folyik a fogyasztói kérelmek intézése. Dr. Horváth Zsuzsanna elnök asszony elmondta: ugyan a személyes ügyfélfogadás és a meghallgatások határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek, azonban az eljárásokat írásban le tudják folytatni. Szinte valamennyi ügyfél hozzájárult az eljárás írásbeli lefolytatásához. A meghallgatást kérők esetében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követően tűzik ki a meghallgatást, addig az eljárás szünetel.


A Békéltető Testület központi telefonszámainak átirányításával a tanácsadással kapcsolatos feladatokat home office útján tudják ellátni. A tanácsot kérők száma napi 10-15 fő. A kérdések tárgya nagyon változatos. Sok esetben az érdeklődőknek az is elegendő, ha a problémájukat elmondhatják valakinek. A tanácsot kérőknek megadják az iránymutatást, aminek következtében sok esetben az ügyeket a felek egymás között elintézik. A tapasztalatok szerint a vállalkozások is elsősorban arra törekszenek, hogy testületi eljáráson kívül egyezséget kössenek a fogyasztóval. Amennyiben az egyezség nem születik meg, úgy a fogyasztók testületi eljárást kezdeményeznek. A fogyasztók papíralapon elkészített kérelmeiket e-mail, online, illetve postai szolgáltatás útján küldhetik meg. A kérelmeket a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara portáján is leadhatják.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kialakult helyzetben a testülethez beérkezett kérelmek számában az előző év azonos időszakához viszonyítva jelentős visszaesés nem jelentkezett, növekedett az online kereskedelemmel kapcsolatos panaszok száma. Az online vásárlásokkal kapcsolatos tanácsok a testület honlapján elérhetők (www.bacsbekeltetes.hu).