A tavasz beköszöntével egyre több háztartás veszi fontolóra lakókörnyezete felújítását, s ezzel egyidejűleg az építkezési szezon is elkezdődik. Ennek okán az építési termékek forgalmazásával összefüggésben, az ún. teljesítménynyilatkozattal kapcsolatos tudnivalókra kívánjuk felhívni a vállalkozások figyelmét az alábbiak szerint:

Hazánkban az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályait a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet előírja, hogy minden építési termék teljesítményét, néhány, a rendeletben megfogalmazott eset kivételével, kötelező teljesítménynyilatkozattal igazolni a beépítés feltételeként. Ebből adódóan a harmonizált szabvánnyal (305/2011/EU rendelet) lefedett termékeken túl – a kivételeket leszámítva – kiterjed az összes építési termékre.

Az EU rendelet egyik lényeges eleme, hogy a megfelelőség igazolás fogalomkörét, vagyis a termékre vonatkozó műszaki specifikáció követelményeinek való megfelelőség igazolását, a korábbi szabályozáshoz képest felváltotta az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése fogalomkör. Ez azt jelenti, hogy az építési termékek gyártóinak meg kell határozniuk, és a forgalomba hozatalkor deklarálniuk kell a termékek alapvető termékjellemzőikre vonatkozó teljesítményét, amely összevethető egy adott építmény esetén a tervező által előírt követelményekkel, figyelembe véve a tagállami előírásokat is.

Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló ún. rendszerek, lényegében a korábbi megfelelőség igazolási módozatokat takarják. Ennek keretében a gyártóknak és a bejelentett szerveknek lényegében ugyanazon feladatokat kell elvégezniük, mint a korábbiakban. A különbség és egyben a gyártók legfontosabb tudnivalója, hogy a forgalmazáskor a termék mellé adott Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot az ún. Teljesítménynyilatkozat váltotta fel. A nyilatkozat tartalmát/formáját az EU rendelet III. melléklete tartalmazza.

A felelősség kérdése

Az EU rendelet értelmében a gyártó állítja ki a teljesítménynyilatkozatot, valamint helyezi el a terméken CE megfelelőségi jelölést. Ugyanakkor az importőr feladata az építési termék forgalomba hozatala előtt meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését, a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, és mellékelte a teljesítménynyilatkozatot. Meggyőződik továbbá arról is, hogy a terméken – amennyiben ez kötelező – fel van tüntetve az előírt CE jelölés, valamint az előírt dokumentáció csatolásra került.

A forgalmazó az építési termék forgalmazása előtt meggyőződik arról, hogy előírás esetén a CE jelölés fel van tüntetve a terméken, a termékhez mellékelték a rendelet szerint szükséges dokumentációt, valamint a tagállam nyelvén/nyelvein írt, a felhasználók által könnyen érthető használati utasítást és biztonsági tájékoztatót.

Fentiekre tekintettel a teljesítménynyilatkozat meglétéért a gyártó, az importőr és a forgalmazó is felelősségre vonható!

A termékre vonatkozó műszaki előírás tartalmazza és írja elő a termék forgalmazására vonatkozó alapvető szabályozást. Ez a műszaki tartalmú alapdokumentum lehet:

  • harmonizált európai szabvány,
  • európai műszaki értékelés, vagy ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány,
  • más magyar szabvány,
  • Magyarország területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély.

Amennyiben egy termékre vonatkozóan nincsen honosított, harmonizált EN szabvány, illetve a termék az abban foglaltaktól jelentősen eltér, akkor egyedi műszaki értékelés elkészítését kell kérelmezni egy erre feljogosított műszaki értékelő szervezetnél (TAB). Abban az esetben, ha a gyártó a termék forgalmazását csak magyarországi viszonylatban tervezi, akkor Nemzeti Műszaki Értékelésért (NMÉ), ha európai uniós forgalmazást tervez, akkor Európai Műszaki Értékelésért (ETA) kell folyamodnia.

Abban az esetben, ha a termékre honosított, harmonizált EN szabvány vonatkozik, akkor a vonatkozó műszaki értékelés birtokában kerülhet sor a termékforgalmazás alapjául szolgáló teljesítmény állandóság értékelésének és ellenőrzésének lefolytatására. A teljesítmény állandósági tanúsítás során a gyártónak azt kell bizonyítania, hogy az általa gyártott termék megfelel a vonatkozó műszaki értékelésben foglalt követelményeknek. A tanúsítás tartalmát, részleteit a műszaki értékelésben előírt rendszer határozza meg. Az eljárás során a gyártónak, és – egyetlen rendszer kivételével – az ún. kijelölt szervezetnek is van feladata. Az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a kijelölt szervezeti feladatok ellátására.

A teljesítmény állandósági tanúsítás eredményes lefolytatása után a gyártó a vonatkozó módozat szerinti dokumentum birtokában kiállíthatja a teljesítménynyilatkozatot, melyet a termékhez csatolva, az jogszerűen forgalmazható. Amennyiben a termékre vonatkozó műszaki specifikáció honosított, harmonizált EN szabvány, illetve Európai Műszaki Értékelés (ETA) a termékre felhelyezhető a CE jelölés.

Mindezek alapján hatóságunk felhívja az érintett vállalkozások figyelmét, az előírt jelölések és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére, a teljesítménynyilatkozat meglétére, annak átadása és tartalmának megfelelőségére.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal