Az Európai Bizottság a műanyag pellet környezetbe jutásának a mikroműanyag-szennyezés csökkentése érdekében történő megelőzéséről szóló rendelettervezetének véleményezésre történő megküldése

2023. október 16-án megjelent az Európai Bizottság rendelettervezete a műanyag pellet környezetbe jutásának a mikroműanyag-szennyezés csökkentése érdekében történő megelőzéséről: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14248-2023-INIT/hu/pdf.

A Bizottság intézkedéseket javasol a környezetbe nem szándékosan kibocsátott mikroműanyagok okozta környezetszennyezés megakadályozására, csökkentésére. A javasolt intézkedések a mikroműanyagok fő forrásainak címkézésére, szabványosítására, tanúsítására és szabályozására fognak elsősorban irányulni. Ennek megfelelően a rendelet alapján megfogalmazott feladatok, kötelezettségek egyaránt érintik az állami szektor szereplőit és a gazdasági szektor résztvevőit is.

Az Energiaügyi Minisztérium biztosítani kívánja a dokumentum megismerését, valamint az azzal kapcsolatos véleménynyilvánítás lehetőségét.

A műanyag pellet kezelésénél alkalmazott jelenlegi gyakorlatok az ellátási lánc valamennyi szakaszában a pellet környezetbe jutásához vezetnek, különösen a gyártás (szűz vagy újrahasznosított), a feldolgozás, a szállítás és más logisztikai és hulladékgazdálkodási műveletek esetében. Miután a pellet a környezetbe került, szinte lehetetlen befogni. Mozgékonyságuk súlyosbító tényező. Mint minden mikroműanyag az ipari létesítményekből vagy a szállítás során kikerülő műanyag pelletek is könnyen szállítódnak a levegőben, valamint a szárazföldi felszíni vizekkel és a tengeri áramlatokkal, emellett megtalálhatók a talajban is (beleértve a mezőgazdasági földterületeket is). Nyilvánvalóan ezt a jelenséget további intézkedések bevezetésével szükséges visszaszorítani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2023:645:FIN    

A rendelet gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelezettségeinek rövid összefoglalása:

1. A rendelet 3. cikke
általános kötelezettséget állapít meg a gazdasági szereplők, az uniós fuvarozók és a nem uniós fuvarozók számára a műanyag pellet környezetbe jutásának a megelőzésére. Továbbá annak érdekében, hogy az illetékes nemzeti hatóságok hatékonyan végezhessék el a megfelelési ellenőrzéseket, a gazdasági szereplőknek és az uniós fuvarozóknak tájékoztatniuk kell őket a műanyag pelletek kezelésével kapcsolatos tevékenységeikről.

2. A rendelet 4. cikke előírja, hogy valamennyi gazdasági szereplőnek, uniós fuvarozónak és nem uniós fuvarozónak a hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül meg kell felelnie az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

Továbbá azt is előírja számukra, hogy a következő prioritási sorrendben kell intézkedéseket végrehajtaniuk:

1. megelőzés a pellet elsődleges tárolóhelyről történő kiszóródásának elkerülése érdekében;
2. a kiszóródott pelletek behatárolása annak biztosítása érdekében, hogy ne jussanak a környezetbe,
3. és végső lehetőségként a kiszóródás vagy a környezetbe jutás utáni feltakarítás.


3. A rendelet 5. cikke
részletezi a további betartandó követelményeket, amelyek a következők:

(1) a műanyag pellettel foglalkozó létesítményeket üzemeltető gazdasági szereplők esetében kockázatértékelési terv kidolgozása, végrehajtása és naprakészen tartása

(2) a műanyag pellettel foglalkozó létesítményeket üzemeltető gazdasági szereplők esetében a kockázatértékelési terv megküldése az illetékes hatóságoknak, a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány-mintának megfelelően kiadott megfelelőségi nyilatkozattal együtt;

(3) az uniós fuvarozók és a nem uniós fuvarozók esetében bizonyos intézkedések végrehajtása a III. melléklettel összhangban;

(4) a létesítmények és az uniós fuvarozók esetében személyzetük képzése;

(5) a létesítmények és az uniós fuvarozók esetében a vonatkozó végrehajtási intézkedéseik nyomon követése és nyilvántartása – beleértve adott esetben korrekciós intézkedések elfogadását, valamint a pellet környezetbe jutására vonatkozó becsléseket –, továbbá a műanyag pellettel kapcsolatos jelentős váratlan események és balesetek kezelése;

(6) azon gazdasági szereplők esetében, amelyek évi 1 000 tonnát meghaladó mennyiségű műanyag pelletet kezelő létesítményeket üzemeltető közép- és nagyvállalkozások, az I. mellékletnek megfelelően a kockázatértékelési terven belüli kiegészítő intézkedések mellett éves belső értékelés elvégzése;

(7) azon gazdasági szereplők esetében, amelyek évi 1 000 tonnát meghaladó mennyiségű műanyag pelletet kezelő létesítményeket üzemeltető közép- és nagyvállalkozások, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány-minta szerinti tanúsítás elvégzése.

A rendelet a kkv-kra gyakorolt hatások mérséklése érdekében a javaslat további enyhébb követelményeket tartalmaz a létesítményeikre vonatkozóan. Ezek a követelmények a mikro- és kisvállalkozások, valamint az évi 1 000 tonnánál kisebb mennyiségű műanyag pelletet kezelő létesítmények esetében a következők:

  1. nincsenek harmadik fél általi tanúsításra kötelezve, hanem önbevalláson alapuló megfelelőségi nyilatkozatot kell tenniük, a nyilatkozat érvényességi ideje pedig hosszabb (öt év)
  2. nincsenek kötelezve belső értékelések elvégzésére,
  3. nincsenek kötelezve a megfelelőségi értékelések hivatalos vezetői üléseken történő felülvizsgálatára, valamint
  4. nincsenek kötelezve tudatosságnövelő és képzési program létrehozására.


A rendelet alapján megfogalmazott feladatok, kötelezettségek egyaránt érintik az állami szektor szereplőit és a gazdasági szektor résztvevőit is, ezért kérjük észrevételeit, esetleges módosítási javaslatra szánt meglátásait, szövegszerű véleményét – a szükséges érdekeltek bevonásával – legkésőbb 2024. január 9-ig (kedd) munkaidő végéig a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

Általános észrevétel esetén is várjuk véleményeiket.


Rendezvénynaptár

Április 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2