Új szakképzési törvény és végrehajtási rendelete

A 2020. szeptember 1-től szakképzésbe belépő diákok oktatásának megszervezése az alábbi jogszabályok alapján történik:

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről(továbbiakban Szkt.)

12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet a szakképzési törvény végrehajtásáról (továbbiakban Szkr.)

 

Az Szkt. és az Szkr. együttesen szabályozza a szakképzés megszervezésére és megvalósítására vonatkozó tudnivalókat:

A szakképzés fogalma és rendszere

Szakképző intézmény
- A szakképző intézmény típusai és tevékenysége
- A szakképző intézmény alapítása, megszüntetése és átszrvezése
- A szakképző intézmény fenntartása
- A szakképző intézmény működése
- A szakképző intézmény alkalmazottai

A tanuló és a képzésben résztvevő személy
- A tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony közös szabályai
- A tanulói jogviszony

A szakmai oktatás és a vizsgák rendszere
- Közismereti oktatás
- Ágazati alapoktatás
- Szakirányú oktatás
- A vizsgák rendszere
- A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló felkészítése és szakmai vizsgája

A szakképzés irányítása, együttműködési rendszere és elelnőrzése
- A szakképzés irányítása
- A szakképzés együttműködési rendszere
- Ellenőrzés

A szakképzés finanszírozása és információs rendszere
- A szakképzés finanszírozása
- A szakképzés információs rendszere
- Szakképzési adatkezelés

Nemzetközi kapcsolatok

Záró rendelkezések
- Felhatalmazó rendelkezések
- Hatályba léptető rendelkezések
- Átmeneti rendelkezések