A komplex vizsgáztatásról szóló kormányrendelet módosításai

A 307/2018. Kormányrendelet többek között módosítja a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletet315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletet is.

A jogszabály három területen jelöl jelentős változásokat:
- bizonyítványkitöltés (44. §)
- EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő (46. §)
- mellék-szakképesítések megszerzésére irányuló vizsga (59/A-B-C-D §).

 

1. A bizonyítványok kitöltésénél új elemként jelenik meg, hogy a szakképesítés, résszaképesítés és a szakképesítés-ráépülés számán, megnevezésén túl be kell írni (44. § (1a) 8. pontja)
a) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintet és
b) Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintet is.

2. A 46. § (3) bekezdése szerint a magyar és az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, külön kérésre papíralapú iratként kerül kiadásra.
(4) A német, francia, spanyol, olasz nyelvű bizonyítvány-kiegészítők elektronikus formában, külön kérésre papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére.

3. A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga a szakgimnáziumokban, a szakgimnáziumok középiskolai évfolyamain tanulók számára szervezhető.
A szervezésre, lebonyolításra vonatkozó részletes szabályozást a rendelet 59/A-B-C-D §-i tartalmazzák.
A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgákhoz kapcsolódóan új záradékokat is jelölnek a rendelet 3. mellékletében.

Forrás: net.jogtar.hu