A fenntarthatósági jelentés elkészítésére kötelezettek és határidők

Olvasási idő: 8 perc

 

A fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatos cikksorozatunk 4. részében tekintsük át a rövid alapkérdéseket és válaszokat a témával kapcsolatban!

Mikortól lesz a változás?

A vállalatok értékének és teljesítményének mérésére a gazdasági adatokon felül a fenntarthatósági elvek mérése is kiemelt szempont lesz a jövőben. 2024-től az EU erre vonatkozóan bővítette és kiterjesztette a tagállami szervezetekkel szembeni elvárásait és kötelezettségeit. A vonatkozó rendelet, a Vállalati Fenntarthatósági Jelentési Irányelv (CSRD) már 2023. január 5-től hatályos. Az irányelv meghatározza a kötelezettek körét. A bevezetés a tagországok feladata.

Az Európai Bizottság 2023. július 31-én elfogadta az Európai Fenntarthatósági Jelentési Szabványokat is (ESRS), amelyeket a (CSRD) hatálya alá tartozó valamennyi vállalat használhat. A bevezetés a jelentésírásra kötelezett nagyvállatok számára 2025 januárjától kötelező, és a 2024-es évről kell elkészíteni. Emellett a jelentést önkéntes jelleggel bármely méretű és típusú szervezet is elkészítheti. 

Az a vállalat, amely már most megkezdi a felkészülést a jelentésírásra,
a tudatos vállalatok közé sorolandó.

 report

Forrás: www.efrag.org


Kiket érint?

Hazánkban jelenleg kb. 1000 vállalat kötelezett fentarthatósági jelentéstétel készítésére, ezek száma 2025-től jelentősen növekedni fog az új CSRD irányelv alapján. Ez a kötelezés az adott vállalaton túl további feladatokat ad majd az érintetti körnek is, akik a beszállítók, vásárlók és az adott tevékenységgel összefüggő gazdasági, jogi, társadalmi és hatósági szervezetek. Ebből kifolyólag az érintettek száma is jelentősen növekedni fog.

Kikre vonatkozik konkrétan:  

 • pénzügyi szervezetekre,
 • nagyvállalatokra,
 • tőzsdei vállalatokra,
 • és közvetetten, de csak részfeladatokkal – a jelentésírásra kötelezett szervezetek kérése alapján létrejövő kötelezettséggel – mindazon cégekre, szervezetekre, akik ezekkel a szervezetekkel érintetti/érdekelti kapcsolatban állnak.

Milyen feladatot jelent ez konkrétan?

A fenntarthatósági elvek mérése azt jelenti, hogy az EU által megadott előírás-keretrendszer (ESRS) alapján mérjük a vállalat környezeti, szociális és szervezeti teljesítményeit is. A fenntarthatósági elveket az Európai Unió Taxonómiája közvetlenül szabályozza, mely egy osztályozási rendszer az éghajlati és környezetvédelmi célkitűzések megvalósítására. Ebből a célból kritériumokat és célkitűzéseket alakítottak ki az EU tagországokra vonatkozóan, amelyet a tagországok saját jogszabályaik alapján kötelesek megvalósítani. 

Mi a cél?

Évente kiadott nyílt és valós tájékoztatás az érintettek számára. Érintettek azok, akik a kötelezett vállalat biztonságos, hosszútávú és legkisebb kockázatú működésében érdekeltek. Ők a befektetők, tulajdonosok, dolgozók, beszállítók, vásárlók, hatóságok, társadalmi és civil szervezetek.

 • A fenntarthatósági jelentés a pénzügyi jelentéstétellel egyenrangú legyen!
 • A vállalat teljesítményét pénzügyi eredményeken kívül fenntarthatósági eredményei is meghatározzák.
 • Ambiciózus és fontos eszköz az EU fenntartható pénzügyi menetrendjének alátámasztására.
 • Megtalálni a megfelelő egyensúlyt úgy, hogy ne korlátozzák a jelentéstevő vállalatok terheit, de tegyék lehetővé a vállalatok számára, hogy megmutassák erőfeszítéseiket, amelyeket a zöld üzleti céljaik és menetrendjük teljesítése érdekében tesznek.
 • A vállalatok így fenntartható finanszírozáshoz, támogatáshoz juthatnak.

Hogyan közöljük az adatokat?  

Az információkat a fenntarthatósági jelentésben közli a vállalat. A jelentést jelenleg az Európai Unióban, így hazánkban is a legelterjedtebb jelentési keretrendszer alapján készítik, mely a GRI (Global Reporting Initiative:Globális Jelentéstételi Kezdeményezés) rendszere. Hazánkban 2024-ig tehát GRI elvek alapján készített jelentésekkel találkozunk.
info: https://www.globalreporting.org/standards/

Az EU saját irányelvet adott a CSRD-vel (Corporate Sustainability Reporting Directive), amelynek megvalósítására az ESRS (European Sustainability Reporting Standards) szabványok adnak keretrendszert.  

ESRS

Forrás: https://sustaincase.com/


A CSRD bevezetés ütemezése:

Lépcsőzetes lesz a bevezetés, viszont az irányelvi hatály 2023. január 5-től már él.

 • A vállalat méretének megfelelően kell a bevezetést végrehajtani.
 • EU tagállamoknak 18 hónapon belül (2024 júliusáig) kell a nemzeti jogrendbe beépíteni a CSRD rendszert (a már meglévő NFRD irányelv jelenleg is benne van a számviteli törvényben).
 • Nemzeti felügyelő testületet kell létrehozni a kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára.
 • Létrehozzák a nemzeti auditálás szabályait és a szankciókat.
 • Az első CSRD jelentés periódusidő 2025-től lesz a 2024. évre vonatkozóan.

Indulás: Az érintett nagyvállalatoknak 2024-re már készen kell állni és alkalmasnak kell lenni a jelentéskészítésre. 2024-től már gyűjteni kell az adatokat, tudni kell, hogy miről, hogyan, milyen szervezeten belüli formában történjen. Fontos, hogy ekkor már tudjuk, hogy milyen indikátorokat, mutatókat tudunk évről-évre vizsgálni. Ez fontos, hiszen az összehasonlíthatóság évről-évre csak így tud megvalósulni.

A CSRD helye az EU-s jogrendben:

Az előzmény a GReen Deal (EU Zöld megállapodás) volt, amelynek célja, hogy 2050-re nettó nulla kibocsátásmentes EU gazdaság legyen. Ez az EU gazdaságának átformálását jelenti, amelynek megvalósításához jogszabályokat rendeltek. Így a gyakorlatban is megjelenik az EU, mint globális vezető felelőssége a klímaváltozásban. 

Ezen éghajlati paktum keretében megtörténik:

 • az átállás finanszírozása a megvalósításhoz,
 • mindez úgy, hogy az átállás méltányos legyen, vagyis senki ne maradjon ki!

MI szükséges a CSRD keretrendszer alapján készített jelentés megvalósításához?

Sztenderdizált adatok szükségesek, amelyeket a ESRS keretrendszer biztosít. A sztenderditálás az alábbi fő területeken szükséges:

 • Hozzáférhetőség
 • Tartalom
 • Formátum

Ehhez adatok szükségesek, melyek:

 • Nehezen beszerezhetők vagy nincsenek,
 • Nem feldolgozhatók,
 • Hozzáférésük korlátozott,
 • Nem tudjuk, hogy az adatok megbízhatóak, hitelesek-e,
 • Hatalmas adattömegből kell dolgozni,
 • Az adatok nem összehasonlíthatóak egymással. Ez kiemelten fontos abból a szempontból, hogy a mutatókat évről-évre elemezni tudjuk. Ehhez szükséges a mutatók állandósága, illetve az alapmutatók pontos meghatározása. Egy rossz mutató meghatározásával félrevezethető eredmények jöhetnek létre a teljesítmények mérésekor.

report2

Forrás: www.efrag.org

 

Hogyan történik a CSRD-re átállás finanszírozása az EU-ban?

Akcióterv alapján, amely 3 fő jogszabályra és kötelezetti körre épül.

Ezek már jelenleg is jelentési kötelezettségeket írnak elő:

 • pénzügyi szervezetekre,
 • nagyvállalatokra,
 • tőzsdei vállalatok részére.

Az 1. jogszabály: SFDR 2021 márciusától:

 • Pénzügyi szervezetekre vonatkozik
 • Fenntarthatósági kockázatokat kell jelenteni a vállalati termékekre vonatkozóan

A 2. jogszabály: NFRD (Non-Financial Reporting Directive) 2018-tól már él, amely megszűnik a CSRD bevezetésével, ami 2025-től indul, és a 2024. évre vonatkozóan kell készíteni jelentést.

Kiknek kell készíteni?

 • Nagyvállalatok és tőzsdei vállalatok részére

Miről kell jelenteni?

 • Saját tevékenységgel és
 • értéklánccal kapcsolatosan.

Ki számít nagyvállalatnak jelenleg?

Egymást követő 2 évben a mérleg fordulónapján a következő 3 feltételből kettő teljesül: 

 • 250 átlagos alkalmazotti létszám (az adott pénzügyi évre vonatkozóan)
 • 20 M EUR nettó árbevétel
 • 40 M EUR mérlegfőösszeg

A 3. jogszabály: EU Taxonómia 2022 januárjától. Mindkettőt (SFDR, CSRD) megalapozza, amely egy egységes szempontú osztályozás a fenntarthatóság rendszerzésére. Megmutatja, hogy egy adott cég tevékenysége mennyire tekinthető fenntarthatónak.


EU-fenntarthatósági jelentéskészítés kötelezettségi rendszere:
Összefoglaló táblázat

fenntarthatosagi jelentes tablazat

Forrás: Denkstadt Hungary Kft webinárum ( CSRD: A kötelező vállalati fenntarthatósági jelentéstétel)


Megjegyzések:

 • Újdonság és tervezett 2026-tól a nagyvállalatokat érintő CSDDD jelentéstétel. Itt majd új kötelezetti csoportok lesznek. Ez már szabályozza az emberi jogi és környezetvédelmi átvilágítást teljes ellátási láncban. A kötelezettek köre tehát a CSRD-ben tovább fog bővülni.
 • Aki eddig a taxonómia szerint jelentett, és a 2024-től CSRD jelentést ad, annak elég lesz csak a CSRD jelentés szerint elkészíteni.

 

 

Készítette:
Tan Attila
fenntarthatósági menedzser
környezetvédelmi és klímavédelmi szakértő

 

 

 

 

 


Rendezvénynaptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Várható események

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2