Ágazati munkacsoportok

A megváltozott szakképzési rendszer megismertetése és az új szakmajegyzék szerinti szakmák képzési/munkaerőpiaci igényeinek középtávú kialakítása érdekében jött létre Bács-Kiskun megyében 5 ágazatban működik ágazati munkacsoport (ÁMCS):

  • Építőipar
  • Gépészet
  • Kereskedelem
  • Speciális gép- és járműgyártás
  • Turizmus és vendéglátás

Megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal

2020 szeptemberében alakult meg a Megyei Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztal (MMK). Célja szakmai párbeszéd kialakítása a szakképzés és felnőttképzés lokálisan várható eredményeinek tervezhetőségéért a megye gazdaságának fejlődési irányaival összhangban. A kamara felkérésére az MMK munkájában az 5 ágazati munkacsoport képviselői, a szakképzési centrumok, a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetői, Kecskemét önkormányzata fejlesztésért felelős munkatársa, Kalocsa Város polgármestere, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője, a Nemzeti Agrárkamara megyei referense, valamint több érdekképviseleti szervezet (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szervezete, Szobafestő- Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület) képviselői vesznek részt.


Az MMK az alakuló ülésén áttekintette az ágazati munkacsoportok munkáját, valamint meghatározta a további működésének rendjét.

A járványügyi korlátozások miatt a munkacsoportok ülései és a kerekasztal megbeszélései 2020 szeptemberétől online formában zajlottak.

Bács-Kiskun megye képzési helyzetképe

2020 júniusában készült el Bács-Kiskun megye képzési helyzetképe az elmúlt 3 év megyei szakképzési és felnőttképzési adatainak elemzésével. A helyzetkép a vállalkozások visszajelzései alapján tartalmazza a járvány miatti veszélyhelyzet hatásait, az egyes ágazatok problémafelvetéseit.

Középtávú képzési szerkezeti javaslat és fenntartói megállapodás

A fenntartók a szakképzési alapfeladatok megvalósításában – a szakképzési törvény alapján – kizárólag fenntartói megállapodás alapján vehetnek részt. E megállapodás előkészítéseként kamaránk fenntartóra lebontott középtávú képzési szerkezetre vonatkozó javaslatot készített. 2020 októberétől a munkaerőpiaci kerekasztalnak fontos feladata volt a javaslat véleményezése és véglegesítése a képzési és a munkaerőpiaci igények összehangolása érdekében. A kellő megalapozottságú javaslat összeállítása érdekében a megyei állami és nem állami intézményfenntartók körében teljes körű felmérést végeztünk a következő 3 tanévre szóló szak- és felnőttképzési igényekre vonatkozóan. Az elkészült javaslatot az ágazati munkacsoportok a saját ágazatuk vonatkozásában megtárgyalták. A Megyei Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztal tagjai által véglegesített javaslatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium hagyta jóvá. Bács-Kiskun megyét érintően e folyamat 2021. április elején lezárult, így a fenntartói megállapodás megköthetővé vált. Várhatóan áprilisban aláírásra kerül a dokumentum 6 Bács-Kiskun megyei fenntartóval – 4 szakképzési centrum és 2 nem állami fenntartó –, tanévenként közel 11 400 fő szakmai oktatására.

Ágazati fórumok szervezése

A szakképzést érintő átfogó változások megismertetésére, a megyei vonatkozású elemzések, kutatások bemutatására, az ágazati készségtanácsok munkájának támogatására, az ezekkel kapcsolatos információk átadására kamaránk az elmúlt hónapokban több online fórumot szervezett.