A megyei munkaerőpiaci kerekasztal és ágazati munkacsoportok megalakításának előkészületei

2020-ban 19 ágazatban alakultak meg országos szinten az Ágazati Készség Tanácsok, melyek az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteit képviselik.

A szakképzés és felnőttképzés lokálisan várható eredményeinek tervezhetőségéért a készségtanácsok mintájára megyei szinten is létrejönnek hasonló érdekképviseleti csoportok megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal és ágazati munkacsoportok elnevezéssel. Feladatuk a helyi gazdasági fejlődés irányainak megfelelő szakképzés és felnőttképzés munkaerőpiaci relevanciáinak elősegítése.

A kerekasztalok és ágazati munkacsoportok a gazdaságfejlesztési irányok mentén fókuszálnak a munkaerőpiac és a szakképzés kapcsolatára. Ennek központi témája a gazdasági ágazatok fenntarthatósága, a technológiai fejlődés, az átalakuló szakmák és szakmai ismeretek, illetőleg kiemelt hangsúlyt kap a megújuló felnőttképzési rendszer, elsősorban az ott elérhető képzések, illetve képzési igények vonatkozásában.

A megye húzóágazataihoz tartozó gazdasági szereplők fórumaként működnek az ágazati munkacsoportok, amelynek tagjai kizárólag az adott ágazat vállalkozásainak (különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) képviselői. A munkaerőpiaci kerekasztal feladata a megyei fejlesztésekkel összhangban az információkon alapuló szak- és felnőttképzési párbeszéd kialakítása. A kerekasztal megbeszélésein a szak- és felnőttképzésben érintett intézmények, a különböző megyei szervezetek képviselői mellett részt vesznek az ágazati munkacsoportok képviselői is.

A Bács-Kiskun megyei ágazati munkacsoportok és a megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal megalakítása, résztvevőinek felkérése, meghívása elkezdődött. A járványügyi korlátozások miatt a munkacsoportok üléseit és a kerekasztal megbeszéléseit későbbi időpontokban szervezik meg.