Kamarai gyakorlati oktató képzés és vizsga

A kamarai gyakorlati oktató képzés és vizsga a szakirányú oktatásban résztvevő, gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek/szakoktatók számára kötelező képzés. Azoknak a szakembereknek szól, akik iskolán kívüli külső, duális gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolarendszerű szakmai képzésben, illetőleg képzésben résztvevő személyekkel. Amennyiben egy képzőhelyen több szakmában is végeznek tanulóképzést, valamennyi szakmában szükséges, hogy a szakmai végzettség mellett gyakorlati oktatói végzettséggel is rendelkezzenek a gyakorlati oktatók.


MIÉRT FONTOS A KÉPZÉS?

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 100. § (1) bekezdés e) pontja és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 242. §-a, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval, amennyiben nem rendelkezik mentességgel.

MENTESSÉGBEN RÉSZESÜL,

aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:
     •    mestervizsgával rendelkezik;
     •    a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
     •    szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
     •    60. életévét betöltötte.


A KÉPZÉSI IDŐ

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet, majd 25 óra (3 napos) egybefüggő tréning. Megengedett hiányzás maximum 16% (8 óra). 

A képzés indításának tervezett időpontja: 2024. március-április (megfelelő létszám esetén)

Ütemezése:

  • Elmélet: 3 nap
  • Gyakorlati tréning: 3 nap  
  • Elméletből az online vizsga 48 óra időtartam alatt bármikor elvégezhető a vizsgafelületre belépve (nem helyhez kötött)
  • Gyakorlati szituációs vizsga: 1 nap (9-13 óráig)


A képzés során elsajátítható ismeretek, tantárgyak:

Az ELMÉLETI képzésben elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés, szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, továbbá a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikációs nehézségek és a szakmai gyakorlati képzéshez szükséges módszertani és alapvető adminisztrációs ismereteket tartalmaz.

A gyakorlati TRÉNING során életszerű szituációkkal ismerkednek, ahol a trénerek olyan módszerekkel és egyedi tanácsokkal tudják ellátni a résztvevőket, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. Érzelmi intelligencia, kommunikáció, konfliktuskezelés, generációk együttműködésének fejlesztése, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadása gyakorlatias formában.

A képzés vizsgával zárul:

Az elméleti képzést online vizsga zárja, amely sikerességének függvénye, hogy a képzésben résztvevő továbbléphet-e a képzés tréning szakaszába. Próbavizsgákon mérhetik tudásukat, mielőtt a vizsgát teljesítik. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja. A két vizsgarész sikeres teljesítése a feltétele a tanúsítvány kiadásának, amely a birtokosát feljogosítja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység végzésére.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A kamarai gyakorlati oktató képzésre és vizsgára az bocsátható, aki a Szkr. 242. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel. A jelentkező rendelkezik az oktatni kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmai végzettséggel és 5 év, szakmában igazoltan eltöltött gyakorlattal, valamint azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.

A képzést elkezdheti abban az esetben is, ha három évnél több igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, ebben az esetben viszont csak akkor kezdheti meg oktatói tevékenységét, ha gyakorlati ideje eléri az 5 évet. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes.


A KÉPZÉS ÉS A VIZSGA DÍJA

A képzési és vizsgadíj 2024-ben összesen: bruttó 114.300 Ft/fő, ebből támogatott képzés esetén a résztvevő vagy munkáltatója által fizetendő 20%-os önrész: bruttó 22.860 Ft/fő. A kamarai gyakorlati oktató képzés és vizsga díjának 80%-a, azaz bruttó 91.440 Ft támogatásból valósul meg, amennyiben a képzésben résztvevő a kamarai gyakorlati képzésre jogosult nyilvántartott szervezetek között szerepel. NFA-KA-KIM-6/2023/TK/01 támogatási okirat alapján valósul meg.

JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

  1. 5 éves szakmai gyakorlat igazolása (Ügyfélkapus lekérdezéssel vagy munkáltatói igazolással, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozás meglétét innen kérdezhetik le: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/, egyéb vállalkozási forma esetében, ha a vállalkozás vezetője vesz részt a képzésen, az innen letöltött cégadatokat kérjük: https://www.e-cegjegyzek.hu/),
  2. szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
  3. eredetiben kitöltött jelentkezési lap.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS A JELENTKEZÉSEK BEKÜLDÉSE:

Bartuczné Csík Vivien, mestervizsga referens, gyakorlati oktatói referens
Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
6000 Kecskemét, Árpád krt.4.
Tel: +36 76 501 102
Mobil: +36 70 702 8431
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000040
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000705
Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Rendezvénynaptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Várható események

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2