A zöldgazdasággal kapcsolatos együttműködés alapelvei

Elérendő célok
• El kell érni azt, hogy bármely fejlesztés, ami a gyártás, működés vagy szolgáltatás része, az a környezetvédelem szempontjából is fókuszban legyen. Ez a fenntartható fejlődés egyik alapja.
• El kell érni azt, hogy a környezet védelme ne egy gyártást követő utólagos helyreállító tevékenység legyen, hanem egy céltudatosan előre tervezett egységes szempont, amely megvalósítja a környezetbarát módon történő szállítás, gyártás és kivitelezés elveit. Az elv az energia-minimumra törekvés elve, mely a kevesebb energia, kevesebb környezetszennyezés, így kisebb költség elvén alapul.
• El kell érni azt, hogy a hulladék ne úgy, mint problémás és eltüntetendő anyag legyen jelen a gazdaságban, hanem értékes termelési alapanyag, melyből - egy értéklánchoz csatolva - új termék jön létre. Ez a körkörös gazdaság.
• El kell érni azt, hogy legyen bemutatva és népszerűsítve, hogy a környezetbarát módon történő szállítás, gyártás, kivitelezés több szempontból is költségcsökkentést eredményez, és a szereplőknek gazdaságilag megéri bevezetni ezen eljárásokat.


A közös működés alapelvei:

Sajnos beszélni kell arról is, hogy vannak olyan gazdasági szereplők, akik más módon közelítik meg a munkaszerzést és pozícióban maradást. Ezektől az elemektől határozottan el kell határolódni, ki kell zárni őket a megvalósítókból. Ebben segítség a közös belső emberi értékrend, mely megvéd minket ilyen kihívásokkal szemben is.

Hogyan működjön tehát együtt két-három vagy több cég, közösen az állami és oktatói szervezetekkel? Számtalan mód és forma van erre rengeteg szakértővel, és vannak sikeres megoldások is. Itt önvizsgálat szükséges. A sikeres projekteknél mi volt az összetartó erő, a teremtett világ védelme vagy az anyagi haszon vagy más egyéni cél? A természet törvényei szerint csak akkor lehet a belső emberi értékrend szerint sikeres valami, ha az az egyensúlynak megfelel.

Alapok:
• A tevékenység során a belső és külső partnerekkel való együttműködésben egy értékrend szerint kell működni.
• Ez az értékrend határozza meg azokat az elveket, amelyek betartásával úgy tudunk együttműködni, hogy az elérendő cél eredményesen megvalósuljon és fennmaradjon.
• Az értékrend azt fejezi ki, hogy a partnerek őszintén, tisztelettel, tisztességesen, becsületesen, tisztán, megbízhatóan, egyenesen, korrekten és bizalommal viszonyulnak egymáshoz, és működnek együtt.
• Az együttműködés feltétele az értékrendben történő kölcsönös egyetértés és az értékrend szerinti közreműködés.
• A résztvevők jól és szabadon érzik magukat, azt teszik, amit szeretnek és tudnak.
• Pontosan tudják, hogy mi a feladat és annak célja, mellyel mindenki egyet ért.
• Minden résztvevő valósan és tisztán akarja a környezet és természet védelmét.

Az együttműködés eredménye:
• A felsorolt feladatok új hozzáállást és gondolkodást igényelnek minden szereplőnél, melyhez egy, a korrekt együttműködésen alapuló szemlélet tud biztos alapot adni. Ezt alkalmazva az új szemléletű projektek és célok meg tudnak valósulni és fenn tudnak maradni.
• A munkavégzés során előre nem tervezett egyéni vagy csoportos érdekek, bújtatott hatalmi harcok, személyes játszmák ki lesznek zárva. Ez alapján minden résztvevő 100 %-ban a közösen és előre megbeszélt feladatát tudja végezni és ezért felelősséget vállalni. A munkavégzésre így 100 % figyelem jut, ez az, ami a termelékenységet nagyban megnöveli.
• Az együttműködési módszer eredménye a közreműködőket bevonva erre a lelkületre alapoz, és ezt folyamatosan szem előtt tartva jön létre. Ez alapján a projekt végén az eredeti céltól jóval magasabb eredmény jöhet létre. Tehát magasabb szintű, mint amit előre elterveztünk.

Összefoglalás:
• A környezet védelme nem egy gyártást követő utólagos helyreállító tevékenység, hanem egy céltudatosan előre tervezett egységes szempont, amely megvalósítja a környezetbarát módon történő szállítás, gyártás és kivitelezés elveit.
• A környezetbarát módon történő szállítás, gyártás, kivitelezés költségcsökkentést eredményez, és a szereplőknek gazdaságilag megéri bevezetni ezen eljárásokat.

Szerző:
Tan Attila

Forrás: Zöldgazdaság 2021, kiadó: KSZGYSZ


hands 6135743 1280