Kiskereskedelmi adóról szóló törvény módosítása

A Magyar Közlöny 237. számában megjelent az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvény.

A kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosítása értelmében ha az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) hatálybalépése napját magában foglaló adóév (a továbbiakban e § alkalmazásában: adóév) egészében az adó alapja több mint 100 milliárd forint, akkor az adóév adóját – az adóalany döntése szerint – a (2) bekezdésben vagy a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani. Valamint a 6. § d) pontjában a „2,5” szövegrész helyébe a „2,7%” szöveg lép, tehát az adó mértéke az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,7%.

A módosítás 2022. február 1-jén lép hatályba.