A 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében 2021. november végétől a számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszköz értékesítésekor a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez, vagy a tartós adathordozó csomagolásához a kereskedőnek minden esetben csatolnia kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által kibocsátott, az adatok végleges törlését biztosító címkét.

A fogyasztó a személyes adatok adathordozóról való végleges törlését a kereskedő által biztosított címkén szereplő adattörlő kóddal, az NMHH által térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal teljes körűen, visszaállíthatatlanul el tudja végezni.

A kereskedő a címkéket - a 2021. október 20-i jogszabályváltozást figyelembe véve - 2021. november 30. napjától a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalnál, a kereskedelmi tevékenységre való jogosultságának igazolása után tudja átvenni.
A címkéket a kereskedő sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani, a felhasznált címkékről pedig minden hónap 5. napjáig köteles adatot szolgáltatni a területileg illetékes járási hivatal részére.

A rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, szabálysértés esetén szankciókat alkalmaz.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályi környezet folyamatos követése mindenképpen szükséges!