Tájékoztatás a 41/2021. (VIII. 31.) ITM rendeletről

2021. augusztus 31-én megjelent a Magyar Közlöny 160. száma, mely a „Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 41/2021. (VIII. 31.) ITM rendelete a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról” elnevezésű miniszteri rendeletet tartalmazta.


A 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet az alábbiakban módosult:

 • § A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: NFGM–SZMM együttes rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A. § E rendelet alkalmazásában alternatív üzemanyag: a közlekedés energiaellátásában a kőolajforrásokat legalább részben helyettesítő üzemanyag vagy energiaforrás, amely hozzájárul a közlekedési ágazat dekarbonizációjához, és javítja annak környezeti teljesítményét, ideértve különösen a villamos energiát, valamint a cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG).”

 •  §  Az NFGM–SZMM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
  „(2) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője, ha az üzemanyagtöltő állomáson alternatív üzemanyagot forgalmaz, feltünteti az MSZ EN 228 szabvány szerinti 95-ös oktánszámú motorbenzin, valamint az MSZ EN 590 szabvány szerinti dízelgázolaj és az üzemanyagtöltő állomáson forgalmazott alternatív üzemanyag 1. melléklet szerinti módszertan alapján kiszámított egységárainak összehasonlítását.
  (3) Az üzemanyagtöltő állomás elektromos töltőpontja tekintetében az elérhető legalacsonyabb elektromobilitás szolgáltatási díjat kell alkalmazni az 1. mellékletben előírt módszertan alapján.
  (4) Az egységárak összehasonlítását jól látható módon, legalább a kútoszlopoknál vagy az üzemanyagtöltő állomást kiszolgáló kereskedelmi egység területén kell feltüntetni.
  (5) Az üzemanyagárak változásának követése érdekében az 1. melléklet szerinti módszertan alapján kiszámított, Ft/100 km-ben meghatározott értékeket az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője minden év március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én frissíti a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a honlapján közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazandó üzemanyagárak szerint.”

 •  § Az NFGM–SZMM együttes rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
  „10. § (1) E rendelet 5. § (2) bekezdése az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
  (2) Ez a rendelet az alternatív üzemanyagok egységárának összehasonlítására vonatkozó közös módszertanról szóló, 2018. május 17-i (EU) 2018/732 európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 •  § Az NFGM–SZMM együttes rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 • § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 • § (1) Ez a rendelet az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
  (2) Ez a rendelet az alternatív üzemanyagok egységárának összehasonlítására vonatkozó közös módszertanról szóló, 2018. május 17-i (EU) 2018/732 európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


A teljes tartalom megismerése érdekében, illetve az „1. melléklet a 41/2021. (VIII. 31.) ITM rendelethez” eléréséhez a Magyar Közlöny 160. száma csatoltan megküldésre került, illetve ide kattintva letölthető eredeti formátumban is.

Mellékletek:
Download this file (MK_21_160.pdf)MK_21_160.pdf

Rendezvénynaptár

June 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

Várható események

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó