Jogszabályok, amelyek a vállalkozások számottevő érdeklődésére tarthatnak számot

Szíves figyelmébe ajánljuk a Magyar Közlöny 166. számát, amelyben megjelentek olyan jogszabályok, amelyek a vállalkozások számottevő érdeklődésére tarthatnak számot:

 

  • A borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról szóló 30/2021. (IX. 8.) AM rendelet.

Borászati termékek krízislepárlásának támogatása

Jogcím/intézkedés célja:
A Magyar Államkincstár által előzetesen nyilvántartásba vett lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében a támogatási időszakban borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja:
Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely eleget tett az előírt krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentési kötelezettségének.

A támogatás mértéke:
Az átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége és alkoholtartalma szerint, ami nem lehet több mint 150 forint literenként.

Általános információk:
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/8527322

  • 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról

A vállalkozások reorganizációjáról szóló 345/2021. (VI.18.) Korm.rendelet szerint eddig nem vehette igénybe a reorganizációt az, akinek bármely évi beszámolója nem volt közzétéve. Ezt az előírást 2021.09.07-től enyhítették: most már csak a reorganizáció kezdő napját megelőző 3 üzleti év beszámolójának közzétételét figyelik. Természetesen van még jó néhány más feltétel is, de most csak ez változott.

  • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Az R1. 4/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A jármű-honosítási eljárás a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson, valamint az M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető.

Az R1. 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az időszakos vizsgálat kizárólag a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közúti gépjármű-közlekedési hatóságként kijelölt szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el, ha a járművet

a) a személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálat kivételével, az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,

c) átalakították,

d) a 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint – átalakításnak nem minősülő módon – megváltoztatták,

e) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették, vagy

f) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében.”

(2) Az R1. 12. §-a a következő (9c) bekezdéssel egészül ki: „(9c) A személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálatok az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásokon is elvégezhetőek.

  • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelete a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

1. § (1) A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással, annak módosításával és meghosszabbításával összefüggő eljárás igazgatási szolgáltatási díja

a) 102 300 forint alapdíjból és

b) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 301. §-a szerinti szerzői mű után az Szkr. 4/B. melléklete szerint megállapított szakértői díjból mint mozgódíjból áll.

(2) A szakképzési tankönyvvé nyilvánításnak a könyvkiadást, illetve a digitális tananyagfejlesztést folytató személy kérelmére történő megszüntetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja az (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő alapdíj.


Rendezvénynaptár

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

Várható események

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó